15 czerwca 2024

Rzecznik Praw Lekarza

Sprawa lekarza z Ukrainy. Rzecznik Praw Lekarza reaguje

Rzecznik Praw Lekarza (RPL) Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) Monika Potocka reaguje w sprawie lekarza z Ukrainy aresztowanego w Gorzowie Wielkopolskim. I apeluje o transparentne postępowanie....

Konflikt? O tym, co naprawdę różnicuje środowisko lekarskie

Teza o konflikcie pokoleniowym w samorządzie lekarskim jest nośna i łatwa do zrozumienia, ale naciągana. Faktem są coraz poważniejsze różnice międzypokoleniowe wśród lekarzy, ma to...

Corpo Santo

Od lat środowisko lekarskie unikało, niczym diabeł święconej wody, nazywania miejsc pracy i przynależności korporacjami. Dotyczyło to także samorządu zawodowego – pisze dr Jarosław Wanecki....

Lekarz ma prawo do obrony

Pierwszego Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej powołano w 2010 r. (uchwałą NRL), kiedy nagminne stały się przypadki agresji pacjentów i ich rodzin wobec przedstawicieli...

Zawierane są kolejne ugody przy udziale Rzecznika Praw Pacjenta

Ponad 60 spraw sądowych prowadzi Rzecznik Praw Pacjenta, korzystając z uprawnienia do wytoczenia powództwa lub wstąpienia do już toczącego się postępowania w sprawach cywilnych dotyczących...

Nowy minister zdrowia w NIL: Prywatne podmioty muszą grać fair

– Bardzo liczę na pomoc, bo możemy różnić się w poglądach, ale musimy rozmawiać i sprawić, by system ochrony zdrowia dobrze działał. O dialog proszę...

Izby lekarskie a przemoc wobec pracowników ochrony zdrowia

Izby lekarskie krajów Europy Środkowej od 24 już lat spotykają się raz do roku, aby wymieniać informacje o wspólnych i lokalnych działaniach, wspierać rozwój samorządności...

Uchwała w sprawie przemocy wobec lekarzy

16 września 2017 r., podczas 24. Sympozjum Środkowo- i Wschodnioeuropejskich Izb Lekarskich zorganizowanego przez Słoweńską Izbę Lekarską w Lublanie, przyjęto uchwałę w sprawie przemocy wobec...

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień drugi)

Delegaci z całej Polski, reprezentujący ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczyli w drugim dniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy, który od 13 do...

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień pierwszy)

Blisko 400 delegatów z całej Polski, reprezentujących ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczyło w Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w dniach 13-14...

Art. 61 KEL widziany z wielu perspektyw

„Lekarz urzędu państwowego, samorządowego lub jakiejkolwiek instytucji publicznej lub prywatnej powinien rzetelnie wypełniać zobowiązania zaciągnięte wobec tych instytucji; jednak lekarz nie powinien spełniać poleceń pracodawcy...

W obronie lekarzy

Poziom agresji w ochronie zdrowia narasta i osiąga już punkt krytyczny. Można stawiać pytanie o przyczyny tego zjawiska – w jakim stopniu odpowiedzialne są media,...