25 lipca 2024

Rzecznik Praw Lekarza

Samorząd lekarski medialnie

Każdego dnia do samorządu lekarskiego trafiają materiały prasowe, które są na bieżąco analizowane, uzupełniane, komentowane przez rzeczników prasowych izb lekarskich, wśród których są osoby niebędące...

Brzezin: Wyznaczyć prawa i obowiązki pacjenta

Dwa miesiące temu Konstanty Radziwiłł wszedł do rządu Beaty Szydło. Jakie są największe nadzieje i obawy związane ze zmianą na stanowisku ministra zdrowia? Na to...

Odpowiedzialność lekarzy za szkody

Sprawy odpowiedzialności lekarzy za szkody poniesione przez pacjentów przy zabiegach medycznych budzą wiele emocji, wiele z nich znajduje swoje zakończenie na wokandach sądowych. Orzeczenia wydawane...

Niepokojące zachowania

Od października ubiegłego roku otwieram z ciekawością „Gazetę Lekarską”, żeby poznać poglądy kolegów na temat problemu uzależnień w naszym środowisku. Śledząc jednocześnie inne media, prawie...

Stop agresji w placówkach zdrowia. Co robić?

Na całym świecie pracownicy ochrony zdrowia często są narażeni na agresję. Dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których do niej dochodzi, ułatwia podjęcie działań zapobiegawczych....

Rzecznik Praw Lekarza o detencji sądowej

W ostatnim czasie zdarzało się, że niektóre media negowały celowość umieszczania osób chorych psychicznie w zamkniętych placówkach psychiatrycznych. Z przekazów medialnych widać deprecjację znaczenia tych...

Brzezin: wobec agresji konieczne jest wsparcie

Każda sprawa musi być rozpatrzona indywidualnie, by móc doradzić lekarzowi, jakie ma podjąć działania i nadać im odpowiedni bieg. Ze Zbigniewem Brzezinem, Rzecznikiem Praw Lekarza...

Andrzej Wojnar o Kodeksie Etyki Lekarskiej

W liczącej 32 strony niebieskiej książeczce, każde zdanie ma swoją wymowę. Nad doborem treści formułujących zasady etyki lekarskiej pracował sztab ludzi. Z Andrzejem Wojnarem, przewodniczącym...

Skład prezydium, komisji i zespołów NRL

4 kwietnia, na pierwszym posiedzeniu w czasie VII kadencji, Naczelna Rada Lekarska dokonała wyboru członków prezydium NRL oraz przewodniczących komisji i zespołów problemowych. Prezydium Naczelnej Rady...

Pierwsze posiedzenie NRL VII kadencji (na żywo)

W piątek 4 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. Najważniejszym punktem programu były wybory wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika i członków prezydium...