18 kwietnia 2024

Pierwsze posiedzenie NRL VII kadencji (na żywo)

W piątek 4 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. Najważniejszym punktem programu były wybory wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika i członków prezydium NRL oraz wybory przewodniczących komisji i zespołów problemowych. Przebieg obrad śledzili: Mariusz Tomczak (relacja) i Marta Jakubiak (zdjęcia).

Pierwsze posiedzenie NRL VII kadencji

Zobacz pełny skład prezydium, komisji i zespołów NRL

15.15 Właśnie zakończyło się posiedzenie NRL. Prawomocność wszystkich wyborów przeprowadzonych w dniu dzisiejszym nastąpi po 7 dniach, o ile nie wpłyną protesty wyborcze. Zaraz rozpocznie się posiedzenie nowo wybranego prezydium NRL VII kadencji.

15.10 Rzecznikiem Praw Lekarza wybrano Zbigniewa Brzezina. Natomiast Grzegorz Krzyżanowski stanął na czele Zespołu ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach Leczniczych.

15.10 Dwoma kolejnymi członkami prezydium NRL zostali: Mariusz Janikowski i Stefan Sobczyński. Uzyskali bezwzględną większość głosów.

15.05 W drugim głosowaniu nad wyborem zastępcy sekretarza NRL żaden z trzech kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości. Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone dopiero na kolejnym posiedzeniu NRL.

15.00 Nadal trwa przerwa w obradach, ale delegaci zaczynają ponownie zbierać się na sali.

Karty do głosowania

14.25 Trwa przerwa, w czasie której odbywa się tajne głosowanie na: zastępcę sekretarza NRL, dwóch członków prezydium NRL, rzecznika praw lekarzy oraz przewodniczącego Zespołu ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach Leczniczych. Poza tym nie wybrano jeszcze przewodniczącego Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

14.10 Wybrano przewodniczących: Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii (został nim Andrzej Włodarczyk) oraz Zespołu ds. Praktyk Lekarskich (Jerzy Gryko).

14.10 Komisją Stomatologiczną pokieruje nowo wybrana wiceprezes ds. stomatologii, Agnieszka Ruchała-Tyszler.

Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Łódź, Olsztyn, Warszawa, Ostrów Wielkopolski, Szczecin, Sędziszów, a także Bruksela i Hamburg – to tylko część miast, w których w tej chwili śledzicie naszą relację na żywo

14.05 Jerzy Kruszewski będzie kierował Komisją Kształcenia Medycznego, Komisją Legislacyjną – Marek Jodłowski, Komisją ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Kazimierz Kłodziński, Komisją Organizacyjną – Ładysław Nekanda-Trepka, a Komisją ds. Kultury – Jarosław Wanecki. Na czele Komisji ds. Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów stanął Filip Dąbrowski, Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mariusz Janikowski, a Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – Anna Lella. Natomiast Komisją ds. Sportu pokieruje Jacek Tętnowski.

14.00 Na czele Komisji Etyki Lekarskiej stanął Andrzej Wojnar. Z kolei szefem Komisji Finansowo-Budżetowej został Leszek Dudziński.

13.55 Członkami prezydium NRL zostali: Marek Jodłowski i Jolanta Szczurko. Pozostali kandydaci nie uzyskali większości bezwzględnej – będzie przeprowadzone ponowne głosowanie.

13.50 Żaden z trzech kandydatów na stanowisko zastępcy sekretarza NRL nie uzyskał większości bezwzględnej w pierwszej turze głosowania. Oznacza to, że zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.

13.50 Kierownikiem Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną został Jerzy Friedigier.

13.35 Przyjęto uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów NRL.

13.30 Przyjęto stanowisko w sprawie „pakietu antykolejkowego” (zobacz więcej).

13.20 Po krótkiej przerwie zebrani na sali członkowie NRL przyjęli do dalszego procedowania projekt stanowiska w sprawie „pakietu antykolejkowego” współautorstwa Konstantego Radziwiłła.

W czasie głosowania

13.10 Początek przerwy – rozpoczyna się głosowanie nad wyborem zastępcy sekretarza NRL i członków prezydium NRL. Głosowanie jest tajne, odbywa się na specjalnie przygotowanych kartach.

13.00 Nadal trwa dyskusja nad projektem stanowiska NRL w sprawie „pakietu antykolejkowego”, który dwa tygodnie temu przedstawił premier i szef resortu zdrowia.

Przy okazji serdecznie pozdrawiamy wszystkie osoby, które śledzą naszą relację na żywo – wiemy, że w tej chwili relację online oglądają m.in. użytkownicy z Europy Zachodniej i Ameryki Południowej:-)

12.45 W sumie zgłoszono siedmiu kandydatów na członków prezydium NRL.

12.40 Zakończyło się zgłaszanie kandydatów na stanowisko zastępcy sekretarza NRL. Jest trzech kandydatów.

12.35 Znamy częściowy skład prezydium NRL. Wiceprezesami zostali: Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Romuald Krajewski i Agnieszka Ruchała-Tyszler. Na funkcję sekretarza wybrano Konstantego Radziwiłła. Skarbnikiem został Wojciech Marquardt.

12.20 Dyskusja nad projektem stanowiska NRL w sprawie „pakietu antykolejkowego”, który został zaprezentowany 21 marca przez premiera Donalda Tuska i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Jako pierwszy głos zabrał Konstanty Radziwiłł.

Paweł Susłowski, przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej

11.55 Rozpoczął się wybór prezydium NRL. Głosowanie jest tajne, odbywa się na papierowych kartach.

11.20 Komisja mandatowa po sprawdzeniu listy członków stwierdziła, że zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania decyzji wyborczych. Frekwencja wynosi prawie 91 proc.

11.10 Rozpoczyna się zgłaszanie kandydatur do prezydium NRL.

Pierwsze posiedzenie NRL VII kadencji relacjonujemy na bieżąco, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom internautów, którzy niespełna dwa tygodnie temu śledzili na naszej stronie wszystkie trzy dni obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

11.00 Prezes Maciej Hamankiewicz otworzył pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji.

10.25 Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej z całego kraju przyjeżdżają do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Za kilkadziesiąt minut początek pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji.

Siedziba NIL trzy kwadranse przed rozpoczęciem obrad