17 czerwca 2024

Skład prezydium, komisji i zespołów NRL

4 kwietnia, na pierwszym posiedzeniu w czasie VII kadencji, Naczelna Rada Lekarska dokonała wyboru członków prezydium NRL oraz przewodniczących komisji i zespołów problemowych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej:

 • wiceprezesi: Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Romuald Krajewski i Agnieszka Ruchała-Tyszler (lekarz dentysta)
 • sekretarz: Konstanty Radziwiłł
 • skarbnik: Wojciech Marquardt
 • członkowie prezydium: Mariusz Janikowski, Marek Jodłowski, Stefan Sobczyński i Jolanta Szczurko (lekarz dentysta)
 • zastępca sekretarza: ma zostać wybrany na następnym posiedzeniu NRL, bowiem żaden z trzech kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości

Przewodniczący komisji i zespołów problemowych:

 • Komisja Etyki Lekarskiej – Andrzej Wojnar
 • Komisja Finansowo-Budżetowa – Leszek Dudziński
 • Komisja Kształcenia Medycznego – Jerzy Kruszewski
 • Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Kazimierz Kłodziński
 • Komisja Stomatologiczna – Agnieszka Ruchała-Tyszler
 • Komisja Organizacyjna – Ładysław Nekanda-Trepka
 • Komisja ds. Młodych Lekarzy – Filip Dąbrowski
 • Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mariusz Janikowski
 • Komisja ds. Sportu – Jacek Tętnowski
 • Komisja Legislacyjna – Marek Jodłowski
 • Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej – Anna Lella
 • Komisja ds. Kultury – Jarosław Wanecki
 • Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach Leczniczych – Grzegorz Krzyżanowski
 • Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii – Andrzej Włodarczyk
 • Zespół ds. Praktyk Lekarskich – Jerzy Gryko

Rzecznik Praw Lekarza:

 • Zbigniew Brzezin

Zobacz relację na żywo z pierwszego posiedzenia NRL VII kadencji (4 kwietnia 2014 roku)