21 czerwca 2024

Rzecznik Praw Lekarza o detencji sądowej

W ostatnim czasie zdarzało się, że niektóre media negowały celowość umieszczania osób chorych psychicznie w zamkniętych placówkach psychiatrycznych. Z przekazów medialnych widać deprecjację znaczenia tych placówek w procesie leczenia pacjentów z problemami psychicznymi.

Foto: Marta Jakubiak

Należy wyraźnie podkreślić, iż przymus hospitalizacji choć stanowi rozwiązanie radykalne, jest często jedyną możliwością postępowania.

Tymczasem w ostatnich trzech dniach pojawiły się doniesienia medialne informujące, że dniu 16.04.2015 r. w Gdańsku mężczyzna zwolniony ze szpitala psychiatrycznego zamordował swoją pięcioletnią córkę. Jest to wydarzenie niezwykle dramatyczne.

Być może nie doszłoby do tego typu sytuacji, gdyby sprawca zdarzenia przebywał w placówce psychiatrycznej, gdzie jego niebezpieczne skłonności poddawane byłyby odpowiedniej terapii i gdzie nie stanowiłby zagrożenia dla społeczeństwa.

Zbrodnia popełniona w Gdańsku to nie jedyna zatrważająca sytuacja. W poprzednich dniach mieliśmy okazję słyszeć o innych, niedopuszczalnych nadużyciach – uprowadzeniu dziesięcioletniej dziewczynki z Wołczkowa pod Szczecinem czy zgwałceniu i zamordowaniu przez obywatela Polski dziewięciolatki we Francji.

Wszystkie te wydarzenia poza niebywałym okrucieństwem sprawcy, łączy również fakt, iż podejrzani przejawiali już wcześniej zaburzenia psychiczne oraz inne socjopatyczne zachowania. Wiedza na temat tych nieprawidłowości powinna stać się impulsem do podjęcia zintensyfikowanych działań profilaktycznych.

Skala tych wydarzeń wymaga uświadomienia sobie jak ważną rolę prewencyjną pełni orzecznictwo psychiatryczne oraz stosowanie zamkniętej terapii psychiatrycznej w szczególnych przypadkach.

W świetle powyższych wydarzeń oświadczam, iż stosowanie detencji ma niezwykle istotne znaczenie i w licznych przypadkach jest niezbędne dla ochrony ludzkiego życia.

Zbigniew Brzezin
Rzecznik Praw Lekarza NIL


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.