21 czerwca 2024

Stop agresji w placówkach zdrowia. Co robić?

Na całym świecie pracownicy ochrony zdrowia często są narażeni na agresję. Dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których do niej dochodzi, ułatwia podjęcie działań zapobiegawczych. Temu celowi służy system „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Foto: freeimages.com

Zgłoszeń mogą dokonywać jedynie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej. Wypełnienie zgłoszenia zajmuje zaledwie 5-7 minut, można to zrobić na dwa sposoby:

  • Anonimowo. Numer prawa wykonywania zawodu i data urodzenia, o które zostaniecie Państwo poproszeni służą jedynie weryfikacji zgłaszającej osoby jako lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki albo położnej, nie są zapisywane w bazie danych i po pozytywnej weryfikacji umożliwiają wyłącznie jednorazowe zgłoszenie zdarzenia.
  • Po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Ten sposób został stworzony, aby umożliwić Rzecznikowi Praw Lekarza lub osobie z Biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych kontakt ze zgłaszającymi. Zarejestrowany użytkownik może przeglądać swoje zgłoszenia i aktualizować je. Otrzymuje też możliwość pobierania materiałów dotyczących agresji w ochronie zdrowia oraz będzie miał możliwość przeglądania zestawień statystycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.agresja.hipokrates.org.