24 maja 2024

Sejm przyjął ustawę o POZ. Co się zmieni?

Za nami 50. posiedzenie Sejmu RP. W piątek 27 października posłowie uchwalili m.in. ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. „To kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, i o którą apelowało wiele środowisk od lat” – poinformował resort zdrowia w komunikacie wydanym po przyjęciu ustawy przez posłów.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w czasie 50. posiedzenia Sejmu RP
Foto: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:

 • oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
 • objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ (praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem, zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków);
 • zapewnienie w ramach koordynacji:
  • opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
  • „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentom informacji o tym procesie (wprowadzenie modelu opieki koordynowanej nastąpi 1 października 2020 r. i zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów „ustawy pilotażowej”);
 • współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m.in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
 • wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:
  • budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
  • opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  • dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, efektem proponowanych rozwiązań ma być poprawa organizacji opieki nad pacjentem przy jednoczesnym skoordynowaniu działań z innymi częściami opieki zdrowotnej. „Stawiamy na koordynację zarówno na poziomie POZ, jak i lecznictwa szpitalnego. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest uzupełnieniem obowiązującej od października ustawy wprowadzającej sieć szpitali” – poinformował resort.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Wybrane opinie:

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej: – Jako lekarze specjaliści reprezentujący część medycyny poświęconej wyłącznie POZ, mówiliśmy od dawna, że istnieje potrzeba postawienia problemów pacjenta w jej centrum, tak by to wokół niego wytyczyć organizację opieki zdrowotnej na podstawowym poziomie. Moim zdaniem zastrzeżenia zgłaszają głównie ci, którzy lekarzy w POZ zatrudniają.

Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”: – Termin wprowadzenia opieki koordynowanej powinien być ujęty w ustawie „miękko”. Zamiast sztywnej daty, proponowalibyśmy określenie „po przeanalizowaniu wyników pilotażu”, co pozwoliłoby na lepsze przygotowanie konkretnych rozwiązań.

Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia: – Założenia ustawy może i są przyszłościowo dobre, ale ani w tej chwili, ani w najbliższym czasie, nie są możliwe do realizacji, a szczególnie w naszych realiach.

Więcej na temat zmian w POZ piszemy tutaj.