24 czerwca 2024

Medycyna morska

Lekarze i stomatolodzy – specjaliści A.D. 2015

Od co najmniej kilku lat mówi się w mediach, że w Polsce jest mało lekarzy, jeszcze mniej lekarzy specjalistów i bardzo mało lekarzy dentystów specjalistów,...

Szczepienia ochronne – jakie kwalifikacje?

W związku z licznymi pytaniami nadsyłanymi do Ministerstwa Zdrowia przez lekarzy, dotyczącymi kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne, podsekretarz stanu Cezary Cieślukowski zwrócił się o opublikowanie...

Choroba zakaźna a odmowa wjazdu cudzoziemca

Stanowisko Nr 24/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie...

Lekarzy jest za mało (wideo)

Ograniczenie dostępu do lekarzy specjalistów i dłuższe kolejki w placówkach medycznych grożą pacjentom ze względu na coraz trudniejszą sytuację demograficzną w zawodzie lekarza – potwierdził...

Specjalizacje na nowych zasadach

Od tegorocznego, jesiennego postępowania kwalifikacyjnego, dotyczącego rekrutacji na odbycie specjalizacji, lekarze i lekarze dentyści będą się kształcić w nowym, modułowym systemie. Wprowadzono inny podział specjalizacji,...