SAMORZĄD (Strona 2)

To było 17 maja. Samorząd lekarski 1989-2019

Nie ma teraźniejszości bez przeszłości, nie ma przyszłości bez teraźniejszości. Foto: Mariusz Tomczak Wspomnienia, refleksje i rozważania na temat roli lekarza i lekarza dentysty w czasach, które przeszły już do historii, ich miejsca w...

30 lat minęło. Wspomina dr Ryszard Łopuch

Mija 30 lat od odrodzenia samorządu lekarskiego. Komentuje Ryszard Łopuch, członek Prezydium NRL (I i III kadencja, lekarz dentysta). Foto: pixabay.com – Kiedy emocje zaczęły opadać, okazało się, że niczego nie mamy. Nie chodziło...

ENMCA w NIL

14 czerwca w siedzibie NIL odbyło się 21. spotkanie ENMCA (European Network of Medical Competent Authorities), czyli przedstawicieli instytucji rejestrujących lekarzy i sprawujących pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza w państwach UE oraz...