SAMORZĄD (Strona 2)

Okręgowe zjazdy lekarzy obiegowo

W całym kraju odbyły się lub lada moment zostaną przeprowadzone coroczne okręgowe zjazdy lekarzy. Podczas nich podejmowane są uchwały dotyczące działania okręgowych izb lekarskich, zatwierdzania ich budżetów, udzielenia absolutorium...

Mentorzy okręgowej izby lekarskiej

Prof. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska oraz dr Łukasz Jodko zostali uhonorowani tytułami „Mentora” Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 r. Tytuły przyznano podczas posiedzenia Okręgowej Rady...

Konwent Prezesów ORL przeciw manipulacji

Konwent Prezesów ORL zaprotestował przeciwko obarczaniu samorządu lekarskiego winą za niedobory kadrowe w ochronie zdrowia i oskarżaniu o obstrukcję w rozpatrywaniu wniosków lekarzy i lekarzy dentystów z dyplomem spoza UE o przyznanie...