SAMORZĄD (Strona 2)

Lekarze i adwokaci o mediacji w medycynie

– Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie zdały egzaminu – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja rozpoczynając 24 stycznia w Krakowie wspólną konferencję Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady...

Prawdziwy lekarz jest z powołania

Reaktywacja samorządu lekarskiego była jak pospolite ruszenie i wymagała od lekarzy ogromnego zaangażowania. Jak uczestnicy tego procesu postrzegają obecną rzeczywistość w kontekście tamtych, historycznych już dziś, wydarzeń? Foto:...

Zmarł dr Andrzej Mazaraki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lek. dent., lek. med. Andrzeja Mazaraki, delegata na Krajowe i Okręgowe Zjazdy Lekarzy, członka Naczelnego Sądu Lekarskiego, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji XX -lecia...