25 lipca 2024

anestezjologia

Dr Roman Kolek: Duża liczba respiratorów nie gwarantuje bezpieczeństwa

Komentuje Roman Kolek – anestezjolog, wicemarszałek woj. opolskiego w latach 2010-2021, były dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim woj. opolskiego, były zastępca...

Anestezjologia i intensywna terapia. Nowy standard organizacyjny

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 2 lutego 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w...

Prof. Bogdan Kamiński (1929-2021)

W nocy z 5 na 6 stycznia – po długim, pracowitym życiu – zmarł w wieku niemal 92 lat prof. Bogdan Kamiński, anestezjolog. Foto: pixabay.com...

Prof. Krzysztof Kusza: Są granice wytrzymałości

Z prof. Krzysztofem Kuszą, prezesem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, rozmawia Lucyna Krysiak. Foto: arch. prywatne W dobie pandemii COVID-19 oddziały anestezjologii i intensywnej...

Ostro i przewlekle. Wywiad z prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Z dr n. med. Magdaleną Kocot-Kępską, prezesem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, rozmawia Lucyna Krysiak. Foto: arch. prywatne Czy musi boleć? Czasem musi. Ostry ból sygnalizuje,...

Należy utrzymać obowiązujący model nostryfikacji dyplomów lekarskich

W związku z przekazaniem w dniu 21 stycznia 2020 r. do sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz...

…i po bólu? Leczenie bez cierpienia u dzieci

Nadal bywa chowany pod szpitalne łóżka i w kąty gabinetów lekarskich. Spychany na dalszy plan, bo na celowniku jest walka z „główną” chorobą. Czy lekarze...

Będą standardy terapii medycznych w okresie kończącego się życia

5 lipca w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie...

Standardy opieki okołoporodowej a szpitalne realia

Stan kadr, ilość pieniędzy i poziom edukacji zdrowotnej – te trzy czynniki zdecydują o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Foto: Mariusz Tomczak Mówił o tym...

Nie zabijaj. O dyskusjach dotyczących etyki medycznej

Z dr. hab. n. med. Markiem Czarkowskim, przewodniczącym Ośrodka Bioetyki NRL, rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak. Foto: Marta Jakubiak Po co medycynie bioetyka, a...

Dla kogo nowe serce? Transplantacje w SCCS w Zabrzu (foto)

Na transplantację serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu czeka 260 biorców, z czego 10-15 proc. to przypadki pilne. Wykonuje się tutaj najwięcej przeszczepień...

Z udarem na toksykologię. Pacjentka zmarła

„Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu” (art. 1. ust. 3). „Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze...