17 czerwca 2024

Bezpłatne leki dla seniorów

Szef NIZP-PZH o darmowych lekach dla seniorów

W latach 2016-2025 blisko 8,3 mld zł wyniesie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w związku z wejściem w życie tzw. Projektu 75+ przewidującego możliwość...

Prof. Samoliński o lekach dla seniorów za 0 zł

W latach 2016-2025 blisko 8,3 mld zł wyniesie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w związku z wejściem w życie tzw. Projektu 75+ przewidującego możliwość...

To, co za darmo, częściej powraca do aptek

Blisko 8,3 mld zł – tyle w latach 2016-2025 wyniesie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w związku z wejściem w życie tzw. Projektu 75+...

Seniorzy a bariery w dostępie do terapii

Niewykupywanie leków z przyczyn ekonomicznych nie jest zjawiskiem nowym czy obserwowanym tylko w naszym kraju. Czy Projekt 75+, będący realizacją jednej z ważniejszych obietnic rządu...

W przypadku leków więcej oznacza gorzej

Blisko 8,3 mld zł – tyle w latach 2016-2025 wyniesie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w związku z wejściem w życie tzw. Projektu 75+...

Bezpłatne leki 75+ coraz bliżej

Darmowe leki 75+ coraz bliżej Od września seniorzy po 75. roku życia będą mieli prawo do otrzymywania recept na bezpłatne leki. W sumie program ma pochłonąć...

Leki dla seniorów – ustawa weszła w życie

Każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia...

Co planuje Kaczyński?

Czytam w lewicowo-liberalnej prasie, jaki ten nasz rząd rozrzutny i bezmyślny, bo już nie tylko 500 zł na dziecko rozda, ale i seniorom da darmowe...

Kto zleci bezpłatne leki seniorom?

Zlecaniem bezpłatnych leków w ramach tzw. Projektu 75+ zajmie się lekarz POZ lub pielęgniarka POZ, a także lekarze ordynujący leki pro auctore i pro familiae....

Bezpłatne leki: tak czy nie?

Blisko 8,3 mld zł – tyle w latach 2016-2025 wyniesie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w związku z wejściem w życie tzw. Projektu 75+....

Maria Libura komentuje Projekt 75+

Niewykupywanie leków z przyczyn ekonomicznych nie jest zjawiskiem nowym czy obecnym tylko w Polsce. Zaradzić temu ma tzw. Projekt 75+ przewidujący możliwość otrzymania bezpłatnych leków...

Dla kogo leki za darmo? Co z refundacją?

W jaki sposób wejście w życie tzw. Projektu 75+ wpłynie na zmiany na listach refundacyjnych? Czy nastąpią jakieś „przesunięcia” w wydatkach na leki refundowane? Czy...