12 kwietnia 2024

Szef NIZP-PZH o darmowych lekach dla seniorów

W latach 2016-2025 blisko 8,3 mld zł wyniesie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w związku z wejściem w życie tzw. Projektu 75+ przewidującego możliwość otrzymania bezpłatnych leków przez seniorów.

Foto:freeimages.com

Przepisy, które niedawno uchwalili posłowie, komentuje prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

– Uważam, że wprowadzenie darmowych leków dla osób w wieku 75+ jest potrzebnym i ważnym, wdrażanym już, działaniem Ministra Zdrowia.

Sądzę, że lista darmowych leków dla seniorów powinna być aktualizowana i poszerzana w kontekście potrzeb zdrowotnych i możliwości finansowych resortu i NFZ. Mam też nadzieję, że uprawnionym do wypisywania bezpłatnych leków będzie wkrótce nie tylko lekarz POZ, ale również lekarze specjaliści.

Równie ważną sprawą wydaje się powszechne wprowadzenie wybranych bezpłatnych szczepień w tej grupie wiekowej. Wprowadzenie darmowych szczepionek przeciw zakażeniom pneumokokami i przeciw grypie pozwoli uniknąć wielu ciężkich, grożących niejednokrotnie zgonem, zachorowań.

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 5/2016