19 maja 2024

Bydgoska Izba Lekarska

OIL w Bydgoszczy. Nowa siedziba coraz bliżej

Na początku stycznia rozpoczęły się prace budowlane dotyczące remontu i przebudowy budynku przy ul. Lenartowicza 33-35 w Bydgoszczy, przeznaczonego na nową siedzibę Bydgoskiej Izby Lekarskiej....

Formowanie szyków. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Po I Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbył się w grudniu 1989 r., a następnie pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Naczelnej Rady Lekarskiej, stało się jasne, że...

Medici Cantares: Kiedy mamy siebie (wideo)

Chór medyczny Bydgoskiej Izby Lekarskiej, przygotował cover utworu „Kiedy mamy siebie”, w którym zwraca uwagę na relacje międzyludzkie oraz potrzebę bycia razem, szczególnie w tak...

Liczył się głos każdego lekarza. 100 lat samorządności lekarskiej

17 maja 1989 r. ustawą o izbach lekarskich po latach niebytu odrodził się samorząd lekarski. W niespełna trzy miesiące później (4 sierpnia) odbyło się pamiętne...

Każdy może tworzyć historię

Jaką rolę odgrywało środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej – wspólnego posiedzenia Komisji Historycznych OIL,...

Nastał czas odrodzenia. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Kiedy we wrześniu 1989 r. powołano w Polsce pierwszy niekomunistyczny rząd, urzeczywistnienie marzeń o reaktywowaniu samorządu lekarskiego jako korporacji zawodowej stało się realne – pisze...

Cerebrum Medici. Izba lekarska czeka na kandydatury

Bydgoska Izba Lekarska czeka na zgłoszenia kandydatur lekarzy i lekarzy dentystów do uhonorowania wyróżnieniem Cerebrum Medici. Bydgoszcz. Foto: pixabay.com Zgłoszenia (wraz z uzasadnieniem) są przyjmowane...

W niebycie. Z historii samorządności lekarskiej w Polsce

Stało się. W 1950 r. władza pod rządami Bolesława Bieruta zlikwidowała samorząd lekarski, z wielkim trudem tworzony po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także samorząd...

„Polski Ład” zniechęci do wielogodzinnej pracy?

Bydgoska Izba Lekarska zbiera informacje na temat ewentualnych zamierzeń redukcji czasu pracy przez lekarzy w związku z wprowadzeniem programu „Polski Ład”. Foto: Krystian Maj/KPRM Ankieta,...

Likwidacja przez zniesienie. Jak po wojnie nękano lekarzy

Kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. samorządność lekarska zaczęła się formować, zdawano sobie sprawę, jak wielki trud trzeba włożyć w budowanie jej...

O chleb i dach nad głową. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Po wojnie władza konsekwentnie dławiła wszelkie inicjatywy okręgowych izb lekarskich zmierzające do odbudowania struktur samorządowych – pisze Lucyna Krysiak. Zebranie członków Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej w...

Dzieci lekarzy na okładkę!

Na łamach czerwcowego wydania „Priumum”, biuletynu Bydgoskiej Izby Lekarskiej, jak co roku, zagoszczą dzieci (do lat 12) lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w BIL. Foto:...