14 lipca 2024

eskierowanie

Lekarze dostrzegają korzyści EDM

Kompleksowe dane dotyczące terapii, czytelna dokumentacja oraz poprawa komunikacji z pacjentem, a w efekcie poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia – to najczęściej wymieniane korzyści elektronicznej...

Efektywna współpraca lekarza z pacjentem

Cyfryzacja dokumentacji medycznej poprawia współpracę lekarza z pacjentem, oszczędza czas podczas wizyty, a także zwiększa compliance. To pacjent decyduje o dostępie pracowników medycznych do jego...

Wymiana EDM – ułatwienia dla lekarzy, korzyści dla pacjenta

Cyfryzacja dokumentacji medycznej daje dostęp do kompleksowej historii leczenia pacjenta. Oprócz dotychczasowych informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach i zrealizowanych wizytach, lekarz zyskuje również, za zgodą...

Jak wdrożyć EDM w placówce medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna niesie wiele korzyści, ponieważ stanowi kompendium wiedzy o historii leczenia pacjenta. Wdrożenie EDM wymaga jednak pewnych rozwiązań technologicznych, takich jak np. system...

EDM – budujemy spójny system e-zdrowia

Cyfryzacja jest jednym z priorytetowych zadań w ochronie zdrowia. Po wprowadzeniu e-zwolnienia, e-recepty, teleporady i e-skierowania, od 1 lipca br. weszła elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)....