24 lutego 2024

Jak wdrożyć EDM w placówce medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna niesie wiele korzyści, ponieważ stanowi kompendium wiedzy o historii leczenia pacjenta. Wdrożenie EDM wymaga jednak pewnych rozwiązań technologicznych, takich jak np. system gabinetowy czy repozytorium. Radzimy, jak przejść przez ten początkowy etap.

Podstawowym wymogiem technicznym, jest posiadanie systemu gabinetowego. W tym celu należy wybrać jedną z wielu dostępnych na rynku ofert. Ważne jest jednak, żeby systemy gabinetowe były zgodne z konkretnymi kryteriami, które określiło Centrum e-Zdrowia w dokumencie „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”, dostępnym w serwisie ezdrowie.gov.pl. Przede wszystkim system gabinetowy powinien zapewnić możliwość indeksowania wszystkich pięciu obligatoryjnych typów dokumentów EDM, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o SIOZ (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.), a także dostarczać moduł wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

To oznacza, że systemy gabinetowe muszą umożliwiać utworzenie dokumentu XML zgodnie z przyjętym standardem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA. Wybrane przykładowe dokumenty XML dostępne są w dokumentacji integracyjnej systemu e-zdrowie (P1). Natomiast szablony dokumentów XML oraz instrukcja dla implementatorów dokumentów CDA znajduje się na stronie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA. Tutaj można też znaleźć zawartość rejestru OID (ang. Object Identifier, czyli unikatowy identyfikator obiektu). Jednym z OIDów jest OID podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej.

Repozytorium, czyli miejsce przechowywania EDM

Do implementacji EDM potrzebne jest również repozytorium, czyli serwer do przechowywania dokumentów. Repozytorium EDM jest więc miejscem, gdzie lekarz indywidualnej praktyki lekarskiej, przychodnia bądź szpital przechowują dokumenty, a do systemu e-zdrowie (P1) trafiają indeksy EDM. Indeksy stanowią zatem tzw. komunikaty, które informują, w którym repozytorium dokumentów szukać EDM.

W ten sposób dokumentacja jest nie tylko archiwizowana, ale też udostępniana innym lekarzom, którzy mogą odnaleźć potrzebne im dane związane z historią leczenia pacjenta. Oczywistym jest zatem, że repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej musi być dostępne 24/7, ale też odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób nieuprawnionych.

Obecnie podmioty samodzielnie wybierają repozytoria, w których będą przechowywały EDM. Dokumenty można przechowywać, np. w regionalnych repozytoriach, stworzonych przez niektóre z samorządów. Natomiast tam, gdzie nie ma takiej możliwości, miejsce przechowywania EDM jednostki wybierają na zasadach komercyjnych. Ministerstwo Zdrowia pracuje również nad utworzeniem ogólnopolskiego Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej.

Po wyborze oprogramowania oraz repozytorium, placówka medyczna powinna podłączyć swój system gabinetowy do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Jeśli dany podmiot wystawia e-recepty i e-skierowania to jest to jednoznaczne z tym, że takie podłączenie już posiada. Należy jednak pamiętać, że wymagany do tego celu certyfikat jest ważny 2 lata, po tym czasie należy go odnowić.

Raportowanie zdarzenia medycznego to podstawa

Każdy wytworzony dokument w postaci EDM wymaga zaraportowania zdarzenia medycznego, aby mógł być widoczny w systemie e-zdrowie (P1). Zdarzenia medyczne nie są dokumentami w rozumieniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, jednak są funkcjonalnie powiązane z obowiązkiem indeksowania i wymiany EDM. Nie jest zatem możliwe przekazanie indeksu EDM bez zaraportowania zdarzenia medycznego. Natomiast przekazanie danych zdarzenia medycznego jest możliwe bez indeksowania dokumentu EDM. Jeśli taki dokument nie powstał, należy wtedy wysłać samo zdarzenie medyczne z katalogu 22 typów zdarzeń medycznych.

Szczegółowe informacje na ten temat są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Kolejnym ważnym elementem jest podpisanie dokumentów stanowiących EDM. Autoryzacji dokonuje się m.in. poprzez kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany , podpis osobisty lub certyfikat e-ZLA.

Wytwarzanie, indeksowanie i udostępnianie EDM dotyczy tylko bieżących zdarzeń medycznych. Dane dotyczące zdarzenia medycznego jednostki ochrony zdrowia mają obowiązek wprowadzać do systemu maksymalnie 2 dni od jego zakończenia (np. wizyta ambulatoryjna) lub 2 dni od jego rozpoczęcia (np. pobyt w szpitalu). Natomiast nie jest wymagana digitalizacja archiwalnej dokumentacji.

Bezpłatne szkolenia i inne formy wsparcia

Centrum e-Zdrowia prowadzi Akademię CeZ, w ramach której przewidziane są bezpłatne szkolenia m.in. z EDM, na każdym poziomie świadczonych usług: szpitali, POZ i AOS. Najbliższe terminy szkoleń dla szpitali to: 7 października, 12 października, 13 października oraz dla AOS i POZ: 6 października, 7 października i 12 października. Harmonogram szkoleń, sposób rejestracji i inne szczegóły dostępne są na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia, pod adresem cez.gov.pl, w zakładce Akademia CeZ.

Poza szkoleniami CeZ stworzyło bezpłatną infolinię. Dzwoniąc pod numer 19 239 można uzyskać wszelkie informacje związane z wdrożeniem EDM. Pytania można zadawać też drogą mailową, pisząc na adres: edm-pomoc@cez.gov.pl.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY