PRAWO (Strona 2)

Z udarem na toksykologię. Pacjentka zmarła

„Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu” (art. 1. ust. 3). „Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością,...