17 kwietnia 2024

Andrzej Duda

Dermatolodzy za ograniczeniami dla solariów

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie projektu "Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium". Foto: pixabay.com Skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu RP...

Dla kogo zakaz korzystania z solarium?

Kilka dni temu Kancelaria Prezydenta RP przesłała do Marszałka Sejmu RP projekt prezydenckiej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której nadrzędnym celem...

Prawo farmaceutyczne podpisane. Co z aptekami?

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego, zwaną „apteką dla aptekarza”. Przewiduje ona m.in., że prawo otwierania nowych aptek będą mieli tylko farmaceuci oraz...

Sieć szpitali z podpisem prezydenta. Co teraz?

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł dopiął swego – sieć szpitali wkrótce stanie się rzeczywistością. 13 kwietnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 marca...

Zmiana pakietu onkologicznego przesądzona

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której...

Jest podpis prezydenta: wraca staż podyplomowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa...

IOWISZ wszedł w życie. Co to oznacza?

Zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia – to główny cel nowelizacji podpisanej kilka dni temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe...

Nowe przepisy dotyczące e-papierosów. Ważne!

Koniec z paleniem e-papierosów w miejscach publicznych. Nie będą mogły ich kupować osoby niepełnoletnie. Duże uprawnienia zyska Inspektor do spraw Substancji Chemicznych. 11 sierpnia prezydent...

Etyka fundamentem pracy lekarza

Kodeks Etyki Lekarskiej, klauzula sumienia, tajemnica lekarska oraz kształcenie przed- i podyplomowe oraz konieczność zmian w systemie specjalizowania się – to wiodące tematy XIII Nadzwyczajnego...

Wyłączenie jawności w sprawach sądowych

11 lipca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach...

Młodzi lekarze u prezydenta. Co usłyszeli?

Wczoraj, na prośbę Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, prezydent Andrzej Duda wysłuchał stanowiska młodych lekarzy o problemach występujących w zakresie organizacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy...

100 zdjęć z protestu lekarzy rezydentów

W sobotnie popołudnie, 18 czerwca, młodzi lekarze przeszli spod gmachu Ministerstwa Zdrowia pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W trakcie specjalizacji chcą zarabiać równowartość dwóch średnich...