27 maja 2024

Dermatolodzy za ograniczeniami dla solariów

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie projektu „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium”.

Skierowany do Sejmu projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium zakłada zakaz korzystania z tych urządzeń przez osoby poniżej 18. roku życia

Foto: pixabay.com

Skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu RP projekt „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium” zakłada:

  • Zakaz korzystania z urządzeń emitujących promieniowanie UV przez osoby poniżej 18. roku życia,
  • Zakaz promocji i reklamy tych usług,
  • Obowiązek informowania o ryzyku związanym z korzystaniem z urządzeń emitujących promieniowanie UV w miejscach oferujących takie usługi.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne reprezentuje pogląd, że zakaz korzystania z ekspozycji na sztuczne źródła UV dla celów pozamedycznych przez osoby poniżej 18. roku życia jest konieczny.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV (szczególnie w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości) znacząco zwiększa zachorowalność na nowotwory skóry. Czerniak, najgroźniejszy nowotwór skóry, jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u młodych kobiet. Wprowadzenie zakazu spowoduje zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu tych nowotworów.

Należy podkreślić, że polscy dermatolodzy od 2004 roku inicjowali i wspierali prace nad projektami ustaw wprowadzających ograniczenia w ekspozycji osób poniżej 18. roku życia na sztuczne promieniowanie UV dla celów pozamedycznych. Takie przepisy zostały wprowadzone w większości krajów europejskich i wielu innych krajach na świecie. Niektóre kraje wprowadziły całkowity zakaz oferowania usług związanych z ekspozycją na sztuczne źródła promieniowania UV dla celów pozamedycznych.

Skierowany do Sejmu RP projekt ustawy ma jednak istotną niedoskonałość. Eliminuje możliwość leczenia metodą fotochemoterapii (PUVA, UVB311, UVA1) dzieci i młodzieży z bielactwem oraz niektórymi innymi przewlekłymi chorobami skóry. Ufamy, że ten element zostanie zweryfikowany i poprawiony w toku prac legislacyjnych. Jest to bardzo istotne dla wielu pacjentów i ich lekarzy.

Należy również podkreślić, że słowo „solarium” jest nazwą potoczną o szerokim i nieprecyzyjnym znaczeniu. Ustawa wprowadza wprawdzie częściowo ograniczającą definicję słowa „solarium”, jednak jako profesjonaliści widzielibyśmy zasadność zmiany nazewnictwa w ustawie na precyzyjne i profesjonalne. Niezależnie od naszego poparcia dla przepisów wprowadzających ograniczenie ekspozycji na sztuczne promieniowanie UV dla celów pozamedycznych zwracamy uwagę, że niezwykle istotne dla profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry są:

  • Ochrona przed nadmierną ekspozycją na naturalne promieniowanie UV,
  • Regularne badania dermoskopowe zmian skórnych,
  • Wczesna diagnostyka i leczenie stanów przedrakowych skóry (np. rogowacenia słonecznego).

Należy zwrócić uwagę, że kraje, w których decyzjami administracyjnymi osiągnięto znaczące zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów skóry wprowadziły również szereg regulacji dotyczących dostępu do dermatologicznych badań przesiewowych, rozwoju stosowania nowoczesnych dermatologicznych technik diagnostycznych i edukacji, w tym edukacji szkolnej.

W przypadku zakończenia z sukcesem prac legislacyjnych nad projektem ustawy ograniczającej ekspozycję na sztuczne źródła promieniowania UV dla celów pozamedycznych zostanie niewątpliwie wykonany pierwszy krok w dobrym kierunku.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego:

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka (prezes)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek (wiceprezes)
Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc (wiceprezes)
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski (skarbnik)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Adam Reich (sekretarz)
Prof. nadzw. dr hab n. med. Barbara Zegarska (członek prezydium)
Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło (członek prezydium)
Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska (członek Zarządu Głównego)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz (członek Zarządu Głównego)
Dr n. med. Joanna Czuwara (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak (członek Zarządu Głównego)
Dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska (członek Zarządu Głównego)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. med. Joanna Maj (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt (członek Zarządu Głównego)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek (członek Zarządu Głównego)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło (członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski (honorowy prezes, członek Zarządu Głównego)
Prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka (członek Zarządu Głównego)