19 maja 2024

farmakologia

Jakie badania diagnostyczne zleca lekarz POZ?

Od właściwego doboru badań diagnostycznych zależy proces weryfikacji rozpoznania wstępnego, ustalenie rozpoznania ostatecznego, a w konsekwencji prawidłowe leczenie oraz sukces terapeutyczny. Od 1 stycznia 2015...

Pacjenci z SM chcą doustnych terapii

Blisko 60 proc. pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) zakwalifikowanych do programu lekowego I linii deklaruje, że gdyby miało taką możliwość zdecydowałoby się na zmianę dotychczasowego...

Na jakie badania może skierować lekarz POZ?

Przypominamy zakres badań, na które – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – może skierować pacjenta lekarz...

Zdrowie publiczne – zadanie wszystkich

Zdrowie publiczne to sztuka zapobiegania chorobom, wydłużania życia i promowania zdrowia poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa*. Do lat 90. pojęcie to oznaczało głównie zwalczanie chorób zakaźnych...

Prof. Kalarus o edukacji pacjentów po zawale

Przebyty zawał wymaga nie tylko optymalnej farmakoterapii, ale również właściwej diety i aktywności fizycznej. Rozmowa z prof. Zbigniewem Kalarusem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Panie Profesorze,...

Prezes NRL pisze do prezydenta elekta

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezydenta elekta Andrzeja Dudy z prośbą o interwencję w sprawie postępowania ministra zdrowia, który nie przygotował...

Jakość badań a trafność rozpoznania

Istnieje wiele różnych czynników, które mają istotny wpływ na trafność rozpoznania klinicznego i wybór właściwej terapii. Dlatego tak istotne jest właściwe postępowanie, zarówno przed-, jak...

Błędy przedlaboratoryjne. Jak ich unikać?

75 proc. błędów powstaje na etapie przedlaboratoryjnym i są one najczęściej powodowane niewiedzą pacjentów. Aby temu zapobiec, dobre laboratoria przygotowują procedury i instrukcje dla personelu,...

10 faktów na temat stwardnienia rozsianego

Wiedza Polaków na temat stwardnienia rozsianego (SM), dzięki prowadzonym w ostatnich latach działaniom edukacyjnym, jest coraz większa, jednak cały czas choroba ta jest mniej znana...

Komplementarne i alternatywne metody leczenia

Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) podjął w dniu 23 maja br. stanowisko w sprawie komplementarnych i alternatywnych metod leczenia (complementary and alternative medicine – CAM)....

Lekarz-pacjent: dobra komunikacja to podstawa

Z Hanną Hamer, doktor psychologii społecznej i klinicznej, wykładowcą akademickim, prowadzącą szkolenia dla lekarzy w ramach działania Naczelnej Izby Lekarskiej, rozmawia Marta Jakubiak. Czy lekarze...

Ustawa refundacyjna: pytanie o 3,7 mld zł

1 maja br. minęły dokładnie trzy lata i cztery miesiące od dnia wprowadzenia w życie ustawy refundacyjnej. Zgodnie z art. 84 tej ustawy, po upływie...