19 maja 2024

farmakologia

Trudna walka o niższe koszty stosowania leków

Leków na rynku jest coraz więcej, są coraz skuteczniejsze, ale też – coraz droższe. Stają się poważnym obciążeniem – zarówno dla pacjentów, jak i dla...

Walka z dopalaczami. Jak zmienią się przepisy?

Na zakończonym kilka dni temu 91. posiedzeniu Sejmu przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Jej główny cel to...

Uzależnieni lekarze w innych krajach

Tak jak w wielu dyscyplinach medycznych należymy do światowej czołówki, tak w kwestii troski o zdrowie naszych uzależnionych kolegów lekarzy i jednocześnie w ochronie pacjentów...

Co z polską psychiatrią?

Na ścianach odpadający tynk, nieszczelne okna, jedna łazienka na kilkadziesiąt osób, brak przyjaznych miejsc terapeutycznych czy spotkań z rodziną, najtańsze leki, braki kadrowe – jesienią...

W sprawie współpracy z przemysłem

W 2015 r. pojawi się w środowisku medycznym tzw. Kodeks Przejrzystości. Dokument bardzo potrzebny, gdyż – jak to ujął w swym komentarzu wiceprezes NRL Romuald...

Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 kwietnia 2015 r. pod pozycją 481 ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej...

NIL wspiera kampanię „Rak wolny od bólu”

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Rak wolny od bólu”, bo chce walczyć z powszechnie...

Co dziesiąty Polak chory na nerki? Dlaczego?

Największe w Polsce badania przesiewowe nerek Nefrotest potwierdziły alarmujące szacunki nefrologów. Ponad 9,3 procent z blisko 40 tysięcy przebadanych ma wyniki wskazujące na przewlekłą chorobę...

Przewlekła choroba nerek (przyczyny i skutki)

Światowy Dzień Nerek jest obchodzony od 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. Nefrolodzy intensyfikują wówczas swoje działania edukacyjne, które...

Afryka i Azja inwestują, Zachód tnie koszty

W ciągu trzech najbliższych lat globalny poziom wydatków na opiekę zdrowotną będzie wzrastał średnio o 5,2 proc. rocznie, osiągając w 2018 roku 9,3 biliona dolarów...

NFZ nie ustaje w kontrolach ordynacji

W IV kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w sumie 224 kontrole ordynacji lekarskiej. W 58 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, pozostałe postępowania...

Homeopatia dołem (po wyroku Sądu OKiK)

Samorząd lekarski jako organizacja zawodowa obejmująca swoim działaniem wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów ma obowiązek m.in. sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach...