21 czerwca 2024

NIL wspiera kampanię „Rak wolny od bólu”

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Rak wolny od bólu”, bo chce walczyć z powszechnie funkcjonującymi stereotypami: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”, „Leki opioidowe to narkotyki”.

W konferencji prasowej, inaugurującej kampanię, uczestniczył m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki (na zdjęciu). W całą inicjatywę zaangażował się również Jerzy Stuhr – społeczny ambasador kampanii. Pragnie on podzielić się swoim doświadczeniem w walce z chorobą nowotworową, promując ideę praw pacjenta do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby.

W ramach kampanii odbędą się bezpłatne konsultacje dla pacjentów onkologicznych w zakresie leczenia bólu. Akcja nosi tytuł „Soboty wolne od bólu” i zostanie przeprowadzona w poradniach leczenia bólu, hospicjach oraz szpitalach w kilku miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Opolu i Gliwicach. Informacja o terminie i miejscu konsultacji zostanie zamieszczona na plakatach w wybranych palcówkach POZ.

Ból jest chorobą samą w sobie i powinien być leczony równie intensywnie jak sam nowotwór. Na świecie, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wiodącą rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia odgrywają opioidy, które stosowane przez lekarzy zgodnie z wspomnianymi zaleceniami, pozwalają na skuteczną terapię oraz wpływają pozytywnie na jakość życia pacjenta.

W Polsce leki opioidowe są wciąż rzadko stosowane pomimo, że przyjmowane zgodnie ze wskazaniem, nie uzależniają i są bezpieczne dla chorego. Faktycznym problemem jest niska wiedza całego społeczeństwa, także wśród lekarzy, na temat obowiązujących zasad leczenia bólu.

– Trudno zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia obawy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – zwraca uwagę dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

Ponad połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem, obawia się przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem. Chorzy, stosując tradycyjne formy terapii, zmagają się z silnym bólem nowotworowym, przyjmują gigantyczne ilości środków przeciwbólowych wydawanych bez recepty, które są nieskuteczne na tym etapie choroby i powodują poważne działania niepożądane. W efekcie 79 proc. ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco, cierpią fizycznie i emocjonalnie.

Kampania uzyskała poparcie szeregu organizacji. Patronatu honorowego udzieliła sejmowa Komisja Zdrowia. Patronat merytoryczny objęło: Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Patronatu udzielili: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Patronem medialnym jest m.in. Telewizja Polska.