19 maja 2024

Afryka i Azja inwestują, Zachód tnie koszty

W ciągu trzech najbliższych lat globalny poziom wydatków na opiekę zdrowotną będzie wzrastał średnio o 5,2 proc. rocznie, osiągając w 2018 roku 9,3 biliona dolarów – taką przyszłość kreślą autorzy raportu Deloitte „2015 Global health care outlook”. Występują jednak znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.

– Wzrost ten spowodowany jest kilkoma powiązanymi ze sobą czynnikami. Przede wszystkim rosną potrzeby zdrowotne ludzi starszych, a jednocześnie na świecie wciąż powiększa się liczba ludności – wyjaśnia Oliver Murphy, ekspert ds. sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej Deloitte.

– Mamy do czynienia z coraz częściej występującymi chorobami przewlekłymi, ekspansją firm medycznych i farmaceutycznych na rynkach wschodzących oraz wzrostem innowacji w służbie zdrowia, które wymagają dużych inwestycji finansowych – dodaje Oliver Murphy.

Okazuje się jednak, że chęć inwestowania w sektor opieki zdrowotnej jest różna w poszczególnych krajach. Największe wzrosty nakładów na służbę zdrowia spodziewane są na rynkach wschodzących, szczególnie w Azji: 15,2 proc. w Indiach, a w Chinach 12,5 proc. rocznie. Duży wzrost wydatków, sięgający 8,7 proc. rocznie, prognozowany jest w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Znacznie mniejsze tempo zwiększenia wydatków na służbę zdrowia przewidywane jest w Ameryce Północnej (4,9 proc.) oraz w Europie Zachodniej (2,4 proc.). Według ekspertów Deloitte największe cięcia w tym obszarze dotkną przede wszystkim Grecję, Portugalię oraz Hiszpanię. Poprawa z kolei jest prognozowana w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Szwecji.

Duży wpływ na zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną ma bogacenie się społeczeństw. Ludzie lepiej usytuowani oczekują lepszej jakości usług oraz bardziej dbają o swoje zdrowie, a co za tym idzie częściej korzystają z opieki zdrowotnej. Z drugiej strony, rządy próbują te oczekiwania hamować, szukając oszczędności i lepiej kontrolując to, za co płacą.

– Globalna ochrona zdrowia potrzebuje nowych modeli biznesowych, które będą oparte na maksymalizacji wartości. Trzeba je budować, opierając się na obniżaniu kosztów, a podwyższaniu jakości świadczenia usług opieki zdrowotnej – ocenia ekspert firmy Deloitte.

Jednym ze sposobów na obniżanie kosztów, coraz częściej stosowanym przez wiele krajów, jest promowanie leków generycznych i zastępowanie nimi leków innowacyjnych, których patenty wygasły. Raport Deloitte wymienia w tym kontekście rządy Polski, Japonii, Włoch, Hiszpanii oraz Francji. W Polsce udział w sprzedaży leków generycznych sięga prawie 60 proc. i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej.