24 kwietnia 2024

Unia Europejska

W naszym kraju lekarz musi dobrze znać język polski

Naczelna Izba Lekarska (NIL) przypomina, że znajomość języka polskiego jest kluczowa dla komunikacji na linii lekarz-pacjent, a przyznawanie warunkowego prawa wykonywania zawodu (PWZ) cudzoziemcom obecnie...

W cieniu wyborów parlamentarnych i prezydencji w Radzie UE

5 tys. uczestników z kilku kontynentów i prawie 500 debat, w tym o ochronie zdrowia – tak można podsumować tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu –...

Niedoborom leków można zapobiec. Czy Komisja Europejska zmieni przepisy?

Polska branża farmaceutyczna oraz organizacje zrzeszające krajowych producentów leków popierają kierunkowe stanowisko polskiego rządu dotyczące przygotowywanej przez Komisję Europejską reformy prawodawstwa farmaceutycznego. Foto: pixabay.com W...

Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych w Warszawie

Naczelna Izba Lekarska (NIL) była gospodarzem Europejskiego Forum Stowarzyszeń Medycznych (European Forum of Medical Associations – EFMA). To coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji lekarskich z naszego...

Świadczenia kompensacyjne w badaniach klinicznych

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych wypłaci uczestnikowi badania klinicznego od 2 tys. do 200 tys. zł w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku jego...

Klauzula sumienia wynika z Karty Praw Podstawowych UE

Klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta - przypomina Naczelna Izba Lekarska (NIL). Foto: Sejm RP "Wobec inicjatywy ustawodawczej Lewicy (chodzi...

Przychodzi farmaceuta do lekarza. Kupujemy oczami

Od kilku lat borykamy się z brakami leków. Starsze pokolenie przypomniało sobie czasy młodości. Młodsi są zdziwieni, bo nie znają gospodarki niedoborów. Foto: pixabay.com W...

Prezes NRL: kolejne pismo do Brukseli

Samorząd lekarski otrzymał odpowiedź z Komisji Europejskiej. – Nie wyczerpuje ona naszych wątpliwości – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski. Być może zwróci się z prośbą...

Współpraca NRL z Europejskim Stowarzyszeniem Młodych Lekarzy

Naczelna Rada Lekarska zdecydowała o dołączeniu do Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Lekarzy (European Junior Doctors Association, EJD). Foto: juniordoctors.eu NRL będzie uczestniczyć w pracach tej międzynarodowej...

Paracetamol, amoksycylina… Europejscy lekarze zaniepokojeni brakiem leków

Stały Komitet Lekarzy Europejskich wyraża zaniepokojenie rosnącymi niedoborami leków i wzywa m.in. Europejską Agencję Leków do podjęcia pilnych działań w tym zakresie – dowiedziała się...

Kształcenie tylko na uniwersytecie? Samorząd lekarski pisze do KE

Samorząd lekarski zwrócił się do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy. Prezes NRL wskazuje, że chodzi m.in. o pacjentów. Foto:...

Dyrektywa work-life balance. Co oznaczają nowe przepisy?

Chociaż projekt zmian w Kodeksie pracy wynikających z wdrożenia dwóch dyrektyw: Dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz Dyrektywy 2019/1158 w sprawie...