19 maja 2024

Unia Europejska

Nowe przepisy dotyczące e-papierosów. Ważne!

Koniec z paleniem e-papierosów w miejscach publicznych. Nie będą mogły ich kupować osoby niepełnoletnie. Duże uprawnienia zyska Inspektor do spraw Substancji Chemicznych. 11 sierpnia prezydent...

Woda stomatologiczna

Praktyka stomatologiczna, ze względu na swój specyficzny charakter, stawia przed lekarzem dentystą konieczność sprostania wielu regulacjom prawnym i zaleceniom. Jednym z istotnych czynników wyróżniającym ją...

Medyczny świat (reportaż)

Czwartkowy, czerwcowy poranek. Jeden z ośrodków konferencyjnych w centrum Warszawy. Przy recepcji polscy lekarze praktykujący na różnych kontynentach. Także ci zaliczani do elitarnej grupy najbardziej...

Reklamy piwa to wyidealizowany obraz alkoholu

Naukowcy zaapelowali do Komisji Europejskiej o surowsze przepisy ograniczające reklamy alkoholu m.in. w telewizji oraz w serwisach internetowych. Najnowsze badania potwierdziły zależność między reklamami alkoholu...

Skoordynowane działania po zawale serca

Problemem jest brak kontynuacji opieki szpitalnej. Efekt? Po roku od zawału śmiertelność podwaja się, a po dwóch latach sięga 28 proc. Z prof. Piotrem Hoffmanem,...

Uwaga na hemofilię. Jak leczyć skuteczniej?

Dlaczego opieka nad chorymi na hemofilię wciąż nie jest odpowiednia? Jakie są największe braki w systemie? Co zrobić, aby pacjent mógł czuć się bezpiecznie? Jakie...

Akredytacja doskonalenia zawodowego inaczej

European Accreditation Council for Continuous Medical Education, stanowiąca część UEMS, jest dobrowolnym wysiłkiem europejskich lekarzy, mającym ułatwiać tworzenie wspólnych kryteriów, jakie powinno spełniać doskonalenie zawodowe...

Gorzki smak cukru – apel do rządu (na żywo)

Dziś w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem „Gorzki smak cukru”. Eksperci przedstawili wpływ nadmiaru cukru na funkcjonowanie poszczególnych...

Profesjonaliści i pacjenci: czynnik społeczny

Kształt europejskich systemów ochrony zdrowia zależy nie tylko od rządzących, ale także od czynnika społecznego – organizacji profesjonalistów i pacjentów. Nie ma jednego modelu ich...

Telefoniczne karty prepaid z dowodem osobistym

W poniedziałek 25 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych, które obligują do podania danych osobowych przy kupowaniu kart przedpłaconych telefonii...

Stop reklamie w fartuchu

Samorząd lekarski chce, by Minister Zdrowia zaproponował, a parlament przyjął takie zmiany w prawie, aby produktów żywnościowych i wyrobów medycznych nie mógł reklamować lekarz lub...

Prof. Fijuth: Nadciąga onkologiczne tsunami

„Wskaźnik 5-letnich przeżyć odbiega u nas o kilkanaście punktów procentowych od średniej w krajach UE. Różnica ta dotyczy praktycznie wszystkich lokalizacji nowotworów, z wyjątkiem raka...