27 maja 2024

Rzecznik resortu zdrowia o e-receptach

Na pytanie, jakie stanowisko zajmuje resort zdrowia wobec planów wprowadzenia e-recepty we wszystkich krajach UE, odpowiada Milena Kruszewska – rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Foto: pixabay.com

– Polska w pełni uczestniczy w pracach prowadzonych na forum Unii Europejskiej umożliwiających wprowadzenie e-recepty oraz mechanizmów umożliwiających wymianę danych medycznych, w tym e-recepty pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prace te prowadzone są w ramach Sieci e-Zdrowia ustanowionej na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, grup roboczych, (eHealth Member States Expert Group), a także w ramach wspólnych działań (Joint Action supporting eHealth Network) oraz innych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. epSOS).

Wyżej wymienione fora opracowały i przyjęły wytyczne określające minimalne wymogi dla wymiany danych medycznych oraz e-recepty i transgranicznej realizacji e-recepty (Guideline on electronic exchange of health data under the Cross-Border Directive 2011/24/EU, Guideline on electronic exchange of health data under the Cross-Border Directive 2011/24/EU ePrescription and eDispensation).

Obecnie na forum Unii Europejskiej są prowadzone czynności mające na celu wypracowanie mechanizmów umożliwiających pacjentom transgraniczną realizację e-recept.

Ponadto, na podstawie dyrektywy Wykonawczej Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim, wprowadzono receptę transgraniczną. Dzięki temu pacjenci mają prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wdrożeniem e-recepty w ramach projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1).

System P1 pełni funkcję repozytorium dla elektronicznych recept, dokumentów ich anulowania i realizacji. Podczas zapisu tych dokumentów System P1 będzie je weryfikował pod kątem poprawności technicznej i formalnej. Dokument recepty i dokument anulowania recepty muszą być zgodne z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA, natomiast dokument realizacji recepty zaprojektowano w standardzie XML.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.