19 maja 2024

Minister Radziwiłł podsumował pierwszy rok

Podczas dzisiejszego sprawozdania z pracy rządu minister Konstanty Radziwiłł przedstawił podsumowanie pierwszego roku działalności Ministerstwa Zdrowia pod jego kierownictwem. Co, w ocenie ministra, już się udało? Jakie są plany na kolejne miesiące?

dr-radziwill ministerstwo-zdrowia-radziwill

Foto: Marta Jakubiak

Leki dla seniorów 75+

W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że podczas pierwszego roku pracy rządu zrealizowana została zapowiedź wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów. Osoby, które ukończyły 75. rok życia mają prawo do bezpłatnych leków, znajdujących się na liście refundacyjnej.

Obecnie na liście znajduje się 1149 pozycji, są to leki stosowane w większości chorób wieku podeszłego. Przez pierwsze półtora miesiąca funkcjonowania programu skorzystało z niego 1,1 mln osób, którym wydano ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków.

konstanty-radziwill konstanty-radziwill-minister-zdrowia

Dekomercjalizacja szpitali

Jak wskazał minister Radziwiłł, reforma systemowa służby zdrowia została zapoczątkowana przez przygotowanie ustawy zatrzymującej komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Wprowadzone zmiany przywracają odpowiedzialność państwa za zdrowie obywateli oraz pozwalają na zachowanie publicznego charakteru służby zdrowia.

– Ustawa znosi też obowiązkowe, kosztowne ubezpieczenia dla szpitali, pozwala na finansowanie przez samorządy dodatkowych świadczeń, umożliwia tworzenie nowych, publicznych szpitali, których nasi poprzednicy nie chcieli, zastępując je spółkami prawa handlowego – powiedział minister.

ministerstwo-zdrowia ministerstwo-zdrowia

Zwiększenie dostępności leków, choroby rzadkie

Podczas pierwszego roku działalności resortu pod kierownictwem ministra Konstantego Radziwiłła na listę leków refundowanych wprowadzono 23 nowe substancje czynne, stosowane w leczeniu wielu ciężkich chorób. W ostatnim roku minister wydał również zgodę na refundację kanabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej.

– Choroby rzadkie mają podstawowe znaczenie dla ekonomiki zdrowia. Kończą się prace nad Narodowym Planem Chorób Rzadkich, nad którym pracowaliśmy przez ostatni rok. Wydaje się, że odpowiada on potrzebom pacjentów i koresponduje z możliwościami finansowymi i organizacyjnymi państwa polskiego. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej powinien być wprowadzony w 2013 roku. Nasi poprzednicy nie zdołali zrobić go przez wiele lat. Myślę, że przygotowany przez nas projekt takiego planu trafi do konsultacji społecznych trafi już wkrótce – deklarował Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

krzysztof-landa krzysztof-landa

Refundacja, choroby rzadkie

– Niektórzy producenci leków, i dotyczy to również chorób rzadkich, rejestrują je tylko na zamożniejszych rynkach, a unikają rejestracji w krajach, w których obawiają się przejścia przez procedury dopuszczania, a zwłaszcza negocjacji cenowych w związku z refundacją – kontynuował minister Radziwiłł.

– Argumenty płynące od producentów leków często traktują pacjentów instrumentalnie i zachowują się w sposób daleki od przyzwoitości, oczekując astronomicznych zysków tam, gdzie one są nieuzasadnione. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie nowych przepisów w ustawie refundacyjnej, m.in. dotyczących chorób rzadkich, tak żeby wyjść naprzeciw rzeczywistym kosztom przemysłu, ale nie stać nas na zapłacenie każdych pieniędzy – podkreślił.

piotr-gryza marek-tombarkiewicz

Powszechny dostęp do POZ

Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że zamierza wywiązać się z zapowiedzi wprowadzenia powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. – Od 1 stycznia każdy potrzebujący pomocy będzie mógł bez obaw o negatywną weryfikację w tzw. eWUŚ udać się do lekarza rodzinnego – zapowiedział minister Radziwiłł.

IOWISZ

Nowa ustawa tworząca Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia pozwoli na skierowanie strumienia inwestycji tam, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny. Mapy potrzeb zdrowotnych oraz IOWISZ pozwolą na racjonalizację procesu inwestycyjnego w służbie zdrowa i uniezależnienie go od czynników politycznych. – Blisko 12 mld zł z UE na lata 2014-2020 musi zostać spożytkowane we właściwy, rozsądny sposób – zaznaczył minister.

katarzyna-glowala jaroslaw-pinkas

Kształcenie nowych kadr medycznych

Jak zauważył minister, niewystarczająca liczba pracowników służby zdrowia jest od wielu lat ogromnym problemem, dlatego ministerstwo zwiększyło limit przyjęć studentów na kierunek lekarski o 602 miejsca, zapewniając ich finansowanie. Minister zapowiedział również przygotowanie strategii dla innych zawodów medycznych.

NPZ, szczepienia, przywrócenie stażu

Wśród osiągnięć ostatniego roku szef resortu zdrowia wymienił także wprowadzenie Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Zdrowia Prokreacyjnego, Programu Leczenia Stopy Cukrzycowej. Do sukcesów minister zaliczył również wprowadzenie nowej ustawy antytytoniowej, opracowanie nowych, lepszych zasad działania służby krwi, opracowanie nowych kryteriów oceny w konkursach na świadczenia gwarantowane, zmianę rozporządzenia sklepikowego, a także opracowanie ustawy przywracającej staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów.

konstanty-radziwill img_1061_dxo

Ponadto Ministerstwo Zdrowia pracuje nad uporządkowaniem koszyka wyceny świadczeń gwarantowanych, publikuje mapy potrzeb zdrowotnych. Od 1 stycznia wprowadzone zostaną powszechne i bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom.

Wkrótce kolejne ustawy

Oprócz wprowadzonych już zmian w Ministerstwie Zdrowia toczą się również między innymi prace nad:

  • ustawą tworzącą tzw. sieć szpitali,
  • wprowadzeniem zmian w POZ,
  • usystematyzowaniem wynagrodzeń w służbie zdrowia.

landa landa-tombarkiewicz

Narodowa Służba Zdrowia

Minister zdrowia zapowiedział, że od 1 stycznia 2018 r. nie będzie już Narodowego Funduszu Zdrowia. Powstanie natomiast Urząd Zdrowia Publicznego, mający na celu integrowanie całego rozproszonego obecnie systemu zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce.

W jego skład weszłyby instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia. – Wtedy rozpocznie funkcjonowanie nowa Narodowa Służba Zdrowia – zakończył minister.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.