19 maja 2024

Unia Europejska

Pierwsza kara dla podmiotu leczniczego. RODO w praktyce lekarskiej

Kilka tygodni temu prezes UODO wydał decyzję nakładającą na podmiot leczniczy karę pieniężną w wysokości ponad 85 tys. zł. Wiadomość ta odbiła się szerokim echem,...

Czy digitalizacja dokumentacji medycznej zaczeka?

Wobec skali najbliższych wyzwań cyfryzacyjnych stojącymi przed placówkami opieki zdrowotnej, warto rozważyć czasową rezygnację z dotowania digitalizacji dotychczas sporządzonej dokumentacji medycznej - uważa samorząd lekarski....

Dr Andrzej Cisło: Niewsparci

W poprzednich felietonach często zastrzegałem, iż opisuję sytuację na dzień oddania tekstu do druku. Dziś mógłbym z tego śmiało zrezygnować, gdyż w opisywanej sprawie nagłego...

Kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski po nowemu

Od wtorku 30 marca obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski. Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Foto: pixabay.com Podróżni przybywający...

Krajowy Plan Odbudowy a poprawa bezpieczeństwa lekowego

Poprawa bezpieczeństwa lekowego dzięki unijnym środkom z Krajowego Planu Odbudowy jest szansą dla rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego i sprzyja modernizacji gospodarki – przekonują naukowcy z...

Krajowy Plan Odbudowy a ochrona zdrowia po pandemii

Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Foto: www.gov.pl Zostały w...

Podwójna weryfikacja. Ustalanie przyczyny zgonu

Z dr Agathą Crerar-Gilbert, medical examinerem i konsultantem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w St. George’s Hospital w Londynie, rozmawia Iwona Darquenne. Foto: pixabay.com...

Nakaz obniżki cen leków przeciwnowotworowych

Firma farmaceutyczna Aspen musi obniżyć ceny sześciu niechronionych patentem leków przeciwnowotworowych* o ok. 73 proc. oraz zapewnić ciągłość ich dostaw przez znaczny okres. Firma zobowiązała...

Uproszczony dostęp do zawodu – zgodność z prawem unijnym

W 2020 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególności wprowadzono, w dwóch szybko następujących po sobie nowelizacjach, przepisy...

Umowa partnerstwa. Obszar ochrony zdrowia pod lupą Prezydium NRL

Trwają konsultacje społeczne projektu umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tadeusz...

Każdy kraj najpierw dba o swoich obywateli. Apel do premiera Morawieckiego

Kryzys pandemiczny pokazał, że kraje UE najpierw realizują strategię dbania o własnych obywateli w pierwszej kolejności, a dopiero potem solidaryzowania się z innymi. Foto: pixabay.com...

Rządowy luz. Uproszczony tryb zatrudniania lekarzy spoza UE

Lekarzom i stomatologom spoza UE poluzowano dostęp do wykonywania zawodu w Polsce. Będzie im znacznie łatwiej o pracę. Oburzenia i obaw nie brakuje, bo to...