19 maja 2024

Unia Europejska

Świadczenia stomatologiczne a podatek VAT

Prowadząc działalność leczniczą nie sposób obejść bez różnego rodzaju sprzętu, aparatury i materiałów, w terminologii prawnej określanych mianem wyrobów medycznych. Te ostatnie w Polsce są...

Dotacje unijne dla zdrowia – nowa perspektywa

W latach 2014-2020 będzie realizowanych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (każdy na jedno województwo). Obecnie urzędy marszałkowskie są na etapie przekazywania do Komisji Europejskiej swoich projektów...

Dzięki funduszom z UE powstanie ZOL w Pionkach

W Pionkach w woj. mazowieckim powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jednostka zostanie zlokalizowana przy miejscowym szpitalu. Koszt inwestycji wyniesie ok. 11,3 mln...

Kondycja sektora ochrony zdrowia

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.”. Opracowania tego typu powstają raz w roku i są swoistą analizą stanu opieki...

Z problemami trzeba walczyć globalnie

Wiele problemów ochrony zdrowia jest wspólnych dla całego świata, dlatego muszą być rozwiązane w skali globalnej – taki wniosek płynie z raportu opracowanego przez Deloitte. Do...