20 kwietnia 2024

Pomorskie: dotacje na specjalistykę

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, województwo pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ma do wykorzystania 1,835 mld euro. Z tych środków  zaplanowano 123 mln euro na wsparcie podmiotów leczniczych. Co jeszcze na ten temat wiadomo?

Gdańsk z lotu ptaka. Foto: Mariusz Tomczak

Szpitale i przychodnie mają szansę na zdobycie funduszy, jeśli zechcą rozwijać specjalistyczne usługi zdrowotne i realizować programy dotyczące profilaktyki chorób cywilizacyjnych (nowotwory, zaburzenia psychiczne, a także choroby diabetologiczne, wieku starczego i układu sercowo-naczyniowego). Pieniądze zostaną też przeznaczone na rozwój e-usług w obszarze zdrowia.

Dodatkowo lekarze prowadzący działalność gospodarczą mogą uzyskać wsparcie w ramach programów skierowanych do przedsiębiorstw. Niewykluczone, że i dla nich znajdą się dotacje na uruchomienie lub rozwinięcie e-usług w obszarze zdrowia, ale szczegóły tej sprawy nie są jeszcze znane.

Regionalny Program Operacyjny musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską. Pierwszych konkursów należy spodziewać się w 2015 roku – poinformowali nas urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Warto pamiętać o tym, że Pomorze – oprócz RPO – będzie korzystać także ze środków unijnych dostępnych w krajowych programach operacyjnych.

ls