24 lipca 2024

AMMS w Opolu

Kolejna duża placówka podpisała umowę na wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego AMMS. Kontrakt o wartości ok. 747 tys. zł brutto ma poprawić dostępność oraz bezpieczeństwo e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Z pewnością odczują to także pacjenci.

Foto: szpital.opole.pl

Już wkrótce Wojewódzki Szpital w Opolu rozszerzy zakres funkcjonalny Szpitalnego Portalu Informacyjnego o telekonsultacje i zostanie uruchomione repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. System AMMS umożliwi lekarzom dostęp do danych medycznych w każdym miejscu szpitala poprzez zastosowanie aplikacji mHOSP przygotowanej dla użytkowników urządzeń przenośnych typu tablet.

Dofinansowanie ze środków UE

Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem, jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kompleksowe rozwiązanie AMMS zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie ze światowymi trendami w zakresie technologii informatycznych, jak i ergonomii. Zastosowano w nim wiele udogodnień związanych z identyfikacją pacjenta, tj. rejestrację skierowań na podstawie dwuwymiarowych kodów kreskowych, odczyt danych demograficznych z dokumentów tożsamości itp.

Szybciej, prościej, bezpiecznie

Twórcy aplikacji uwzględnili wymagania prawne dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które zobowiązują wszystkie jednostki medyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. System współpracuje również z aplikacją NFZ eWUŚ, która służy do elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Rozwiązanie AMMS znacznie upraszcza proces weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń oraz umożliwia zbiorczą weryfikację uprawnień bez ingerencji użytkownika.

Dostęp do aplikacji jest realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Cenionym ułatwieniem jest możliwość drukowania i odczytu skierowań w postaci zakodowanej (kody 2D). Przekazywanie tego typu skierowań pomiędzy jednostkami wykorzystującymi to samo oprogramowanie eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych dotyczących skierowań. Informacje te odczytywane są za pomocą czytników kodów 2D, obsługiwanych przez system AMMS.

Od Ustronia po Lębork

System AMMS działa już w ponad 80 placówkach medycznych w Polsce, m.in. w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, w ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, w ZOZ w Brzesku, SP ZOZ w Lęborku, w SP ZOZ w Puławach, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, a także w trzech szpitalach w Warszawie: w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny oraz w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej.