18 lipca 2024

Ketokonazol na cenzurowanym

Europejska Agencja Leków rekomenduje zawieszenie zezwolenia na sprzedaż doustnego ketokonazolu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Korzyści ze stosowania doustnych leków zawierających ketokonazol nie przeważają bowiem nad ryzykiem uszkodzenia wątroby w leczeniu infekcji grzybiczych.

Foto: Mariusz Tomczak

Ketokonazol był stosowany jako lek przeciwgrzybiczy do leczenia infekcji takich jak: układowe zakażenia grzybicze wywołane przez Candida, grzybice pochwy, zakażenia drożdżakowe przewodu pokarmowego, a także zakażenia skóry, włosów i paznokci. Wykorzystywano go również w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym u pacjentów ze zmniejszoną odpornością wrodzoną.

Hepatotoksyczność zwykle występowała  między 1 i 6 miesiącem od rozpoczęcia leczenia, aczkolwiek czasami zgłaszano ją także w pierwszym miesiącu leczenia.

Jak podaje Centrum Informacji o Leku, „przeanalizowane dane wykazały, że częstość występowania i konsekwencje uszkodzenia wątroby są poważniejsze w przypadku ketokonazolu, niż w przypadku innych leków przeciwgrzybiczych. Zgłoszone przypadki obejmowały zapalenia wątroby, marskość wątroby i niewydolność wątroby zakończonej zgonem lub wymagającej  przeszczepienia wątroby”.

Zalecenia dotyczące wycofania doustnych leków zawierających ketokonazol wynikają z przeglądu danych przeprowadzonych przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi działający w ramach Europejskiej Agencji Leków. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronach internetowych Europejskiej Agencji Leków (po angielsku) oraz Centrum Informacji o Leku (w języku polskim).

mt