14 lipca 2024

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Z dniem 16 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która podniosła z 14 000 euro do 30 000 euro kwotę, od której obowiązkowe jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Kwota 30 000 euro to tzw. kwota bagatelności, a więc kwota netto, do której nie trzeba organizować przetargów – przypomina Zespół Radców Prawnych NIL.

Foto: Marta Jakubiak

Udzielenie zamówień z pominięciem przepisów ustawy nie oznacza całkowitej dowolności. Nawet poniżej progów bagatelności podmioty korzystające ze środków  publicznych obowiązują ogólne zasady wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc równe traktowanie, niedyskryminowanie i przejrzystość.

W praktyce zasady te są stosowane w formie zapytania ofertowego wysłanego do co najmniej trzech firm, w którym określa się kryteria, które będą stosowane przy wyborze firmy. Nieprzestrzeganie zasad traktatowych może oznaczać kary.

EJ