27 maja 2024

Jedna na osiem osób otyła

Około miliarda ludzi na świecie, a więc jedna osoba na osiem, ma BMI (body mass index, wskaźnik masy ciała) powyżej 30, a więc cierpi na otyłość. To wyniki badania przeprowadzonego w 2022 r. przez naukowców z całego świata i opublikowanego pod koniec lutego w czasopiśmie „Lancet”.

Fot. pixabay.com

Od 1990 r. globalny współczynnik otyłości wśród dzieci zwiększył się czterokrotnie, a wśród dorosłych dwukrotnie.

Jak przyznał dyrektor Departamentu Odżywiania i Bezpieczeństwa Żywności Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) Francesco Branca, WHO spodziewała się przekroczenia bariery miliarda osób otyłych dopiero w roku 2030. Również współautor badania, prof. Majid Ezzati z Imperial College w Londynie, przyznał, że badacze byli zaskoczeni tak szybkim tempem rozpowszechniania się otyłości.

Co ciekawe, to nie bogate kraje rozwinięte przodują w gwałtownym wzroście osób otyłych – tam odsetek osób otyłych ulega stabilizacji, ale kraje uboższe i średnio zamożne, takie jak Egipt, Irak, Libia, Republika Południowej Afryki, Chile, Syria, Turcja i Meksyk. W grupie najbardziej otyłych narodów występują mieszkańcy tylko jednego kraju zamożnego i uprzemysłowionego – Stanów Zjednoczonych.

Z analizy „The Lancet” wynika także, że na świecie głoduje coraz mniej ludzi. Od 1990 r. odsetek osób z niedowagą zmniejszył się o połowę. Wśród dziewcząt poniżej 18. roku życia zmalał o jedną piątą, a u chłopców o jedną trzecią. Wciąż jednak nie zmienia się sytuacja osób głodujących w Etiopii i Ugandzie.