19 maja 2024

NIL pisze do rektorów ws. kształcenia przeddyplomowego

Naczelna Izba Lekarska (NIL) rozesłała ankietę do wszystkich uczelni prowadzących studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Cel: ocenić jakość kształcenia.

Fot. pixabay.com

W piśmie do rektorów uczelni prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski podkreślił, że intencją samorządu lekarskiego jest, aby badanie miało charakter cykliczny jako „Barometr kształcenia przeddyplomowego”.

– W tym roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ankiety w formie elektronicznej, co znacząco ułatwi proces zbierania i analizowania danych, jednocześnie zapewniając spójność metodologiczną. Udział w ankiecie jest dobrowolny, zebrane odpowiedzi pozwolą nam nie tylko ocenić rzeczywisty stan kształcenia, ale również sformułować wnioski dotyczące potrzeb oraz możliwych kierunków rozwoju przeddyplomowego systemu edukacji medycznej w Polsce – wyjaśnia prezes NRL.

Odpowiedzi będą zbierane do 31 maja. Pozyskane informacje, podobnie jak w roku ubiegłym, będą analizowane m.in. przez Komisję Kształcenia Medycznego NRL.