15 czerwca 2024

Dotacje unijne dla zdrowia – nowa perspektywa

W latach 2014-2020 będzie realizowanych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (każdy na jedno województwo). Obecnie urzędy marszałkowskie są na etapie przekazywania do Komisji Europejskiej swoich projektów dotyczących sposobów rozdysponowania funduszy unijnych.

Foto: Marta Jakubiak

Co prawda Komisja Europejska będzie zatwierdzać projekty prawdopodobnie dopiero jesienią, ale już teraz wiemy coś na ten temat. Redakcja „Gazety Lekarskiej” zwróciła się do urzędów marszałkowskich z pytaniem, czy ich programy operacyjne uwzględniają dotacje dla sektora medycznego. Zapraszamy do śledzenia naszej strony – systematycznie będziemy podawać informować o planach poszczególnych województw w tym obszarze.

ls