27 maja 2024

Umieralność z powodu większości nowotworów wciąż spada

W „Annals of Oncology” opublikowano wyniki analizy bazy WHO dotyczącej wskaźników umieralności i śmiertelności spowodowanej dziesięcioma najczęstszymi nowotworami w 27 państwach UE.

Foto: pixabay.com

Spodziewane spadki współczynników zgonów w krajach Unii Europejskiej wyniosą w latach 2015-2021:

  • 7,8 proc. dla raka piersi,
  • 4,8 proc. dla raka jelita grubego w populacji mężczyzn i 9,6 proc. w populacji kobiet,
  • 8,7 proc. dla raka gruczołu krokowego, 3,5 proc. dla raka trzonu macicy,
  • 8,9 proc. dla raka jajnika,
  • 14,1 proc. dla raka żołądka w populacji mężczyzn,
  • 16,3 proc. w populacji kobiet.

Badacze przewidują, że z końcem 2021 roku liczba zgonów z powodu dziesięciu najczęstszych nowotworów złośliwych wyniesie 1,44 mln w krajach UE oraz 176 tys. w Wielkiej Brytanii (analizowanej odrębnie ze względu na Brexit).

W porównaniu ze szczytem umieralności odnotowanym w 1988 roku, w ciągu 33 lat udało się uniknąć 4,9 mln zgonów z powodu nowotworów w Unii Europejskiej oraz miliona zgonów w Wielkiej Brytanii. Jedynymi nowotworami nie wykazującymi trendu spadkowego umieralności na przestrzeni ostatnich trzech dekad są rak trzustki oraz rak płuca w populacji kobiet.

Autorzy badania przewidują, że do końca bieżącego roku z powodu raka trzustki umrze 42,3 tys. mężczyzn w Unii Europejskiej i 5 tys. mężczyzn w Wielkiej Brytanii. Prognozowane wyniki odpowiadają spadkowi umieralności o 0,8 proc. od 2015 roku w UE. Wśród kobiet w tym czasie spodziewany jest wzrost umieralności o 0,6 proc.

Jedyny wyraźny spadek odsetka zgonów z powodu raka trzustki w UE odnotowano wśród osób poniżej 50. roku życia, głównie mężczyzn. W raku płuca wskaźniki zgonów w krajach UE spadły wśród mężczyzn o 10 proc., natomiast wśród kobiet wzrosły o 6,5 proc.

Źródło: www.annalsofoncology.org