27 maja 2024

Posłowie zdecydowali w sprawie Funduszu Odbudowy

4 maja posłowie uchwalili ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów własnych UE. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 290 posłów, przeciw – 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

Decyzja Rady UE z 14 grudnia 2020 r. m.in. umożliwia zaciąganie przez Komisję Europejską pożyczek na finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego istotną częścią unijnego Funduszu Odbudowy. Jego podstawowymi celami są odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, a także przygotowanie ich na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Ratyfikacja tego dokumentu przez wszystkie państwa członkowskie jest warunkiem uruchomienia środków z Funduszu. Aby otrzymać te środki, każdy kraj należący do UE musi przedstawić Krajowy Plan Odbudowy, w którym wskazane zostaną finansowane z nich konkretne programy i inwestycje. Po ratyfikacji decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Polska ma otrzymać z wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz z Funduszu Odbudowy łącznie 770 mld zł.

Kilka dni temu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało zaakceptowaną przez rząd wersję Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej (dokument do pobrania TUTAJ). Z unijnego Funduszu Odbudowy Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro, a część tych środków trafi na cele związane z ochroną zdrowia.