19 maja 2024

Unia Europejska

Dyrektywa work-life balance. Co oznaczają nowe przepisy?

Chociaż projekt zmian w Kodeksie pracy wynikających z wdrożenia dwóch dyrektyw: Dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz Dyrektywy 2019/1158 w sprawie...

Skrining samorządu lekarskiego (marzec-kwiecień 2022)

Samorząd lekarski sprzeciwia się kolejnej w przeciągu ostatnich kilku lat próbie zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy za nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 Kodeksu karnego. Nowy...

Rada lekarska o warunkach zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej

Staż adaptacyjny, nauka języka polskiego i szkolenia z zakresu uwarunkowań administracyjnych – to jedne z najważniejszych elementów pozwalających lekarzom spoza UE samodzielnie wykonywać zawód w...

Czego nie może mieć na pieczątce lekarz cudzoziemiec spoza UE?

Lekarz cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej nie ma prawa używania na pieczątce lekarskiej tytułu specjalisty uzyskanego poza polskim i unijnym systemem uznawania kwalifikacji, gdyż taki tytuł...

Stawką jest jakość leczenia. PWZ dla lekarzy spoza UE

Do końca listopada do okręgowych izb lekarskich wpłynęło około 600 wniosków o przyznanie PWZ w tzw. trybie uproszczonym od lekarzy pochodzących głównie z Ukrainy i...

O kadrach medycznych w czasie posiedzenia CPME

W dniach 26-27 listopada w Oslo odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Samorząd lekarski reprezentowali prof. Romuald Krajewski (zdalnie), dr Wojciech Domka i...

Polka w zarządzie Rady Europejskich Lekarzy Dentystów

W piątek, podczas posiedzenia ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED), dr Anna Lella została wybrana na stanowisko członka zarządu CED (Board...

EFS. Więcej pieniędzy na wsparcie dla lekarzy

Komisja Europejska przeznaczyła dodatkowe 74,6 mln euro na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla lekarzy i innych pracowników medycznych, realizowane w ramach programu Europejskiego Funduszu...

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców spoza UE. Rząd chce zmian

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne. Foto: pixabay.com Najważniejsze rozwiązania:...

Pierwsza lub druga dawka za granicą? Lekarze czekają na wytyczne

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zwrócili się do prezesa NFZ z pytaniem o zasady wydawania paszportów covidowych pacjentom zaszczepionym poza granicami Polski. Foto: pixabay.com - Musimy...

EKUZ. Wnioski online tylko za pośrednictwem IKP i ePUAP

Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym będzie można złożyć online tylko za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i...

UE: brak wspólnego systemu i głównego epidemiologa

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w połowie czerwca zaprezentowała pierwsze wnioski po analizie doświadczeń w związku z pandemią COVID-19 z ostatnich 18 miesięcy...