12 czerwca 2024

Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 kwietnia 2015 r. pod pozycją 481 ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, które wejdzie w życie po upływie 30 dnia od daty ogłoszenia.

Foto: Marta Jakubiak

Rozporządzenie określa zasady wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. W rozporządzeniu uregulowano także zasady dostarczania produktów leczniczych do odbiorców, warunki, wymagane od lokalu apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych oraz dane, które muszą być zamieszczone na stronach internetowych, na których są oferowane produkty lecznicze w trybie wysyłkowej sprzedaży.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia przewiduje możliwość złożenia zamówienia na leki dostarczane w trybie wysyłkowym zarówno w placówce apteki, telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej. Rozporządzenie szczegółowo określa, jakie informacje powinna zamieścić apteka wykonująca sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, do danych tych zaliczono m.in.:

  • nazwę i siedzibę przedsiębiorcy, adres konkretnej placówki (apteki), informacje o organie, który wydał zezwolenie na prowadzenie apteki i numer zezwolenia;
  • cenę zamawianego produktu leczniczego;
  • sposób zapłaty;
  • koszty przesyłki oraz termin i sposób dostawy.

Przewiduje się ponadto, że na głównej stronie internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży przedsiębiorca prowadzący wysyłkową sprzedaż ma obowiązek zamieścić w formacie PDF odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie apteki.

Michał Kozik
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.