18 kwietnia 2024

Antybiotyki – stosuj rozważnie

Nowy raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że poziom antybiotykoodporności w państwach należących do Europejskiego Regionu WHO, ale niebędących członkami Unii Europejskiej, jest porównywalny do poziomu odnotowywanego w sąsiednich krajach należących do Unii. Dlaczego eksperci biją na alarm?

„Antibiotics: handle with care”
(tłum. „Antybiotyki – stosuj rozważnie”)

– Dotychczasowy nie mieliśmy pełnego obrazu antybiotykooporności w Europie i dlatego występowały istotne braki zarówno w zakresie posiadanej przez nas wiedzy, jak i podejmowanych działań – podkreśla dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO na Europę.

– Coraz trudniej jest leczyć pacjentów, u których stwierdzane są zakażenia, ponieważ oporność na działanie antybiotyków, a co gorsza nawet antybiotyków ostatniej szansy, systematycznie wzrasta – twierdzi dr Nedret Emiroglu, dyrektor ds. chorób zakaźnych, bezpieczeństwa zdrowia i środowiska w Europejskim Regionie WHO.

– Zważywszy, że proces opracowywania nowych antybiotyków przebiega bardzo powoli, wkrótce możemy pozbawić się możliwości skutecznego leczenia zakażeń dróg oddechowych, moczowych, krwi czy skóry, które mogą stać się śmiertelne – dodaje dr Emiroglu.

Aby zwrócić uwagę m.in. na problem antybiotykoodporności w tym roku w dniach 16-22 listopada obchodzony jest po raz pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (World Antibiotic Awareness Week). Odbywa się on pod hasłem „Antybiotyki – stosuj rozważnie” („Antibiotics: handle with care”).

W obchodach Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach bierze udział także nasz kraj. – Ponieważ zjawisko antybiotykoodporności nie zna granic, tego typu działania mogą najskuteczniej pomóc w zmniejszaniu antybiotykoodporności zarówno w Polsce, jak i na świecie – tłumaczy dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor Biura WHO w Polsce.

Przypomnijmy, że w Polsce zadania w obszarze walki z antybiotykoopornością realizowane są przez zespół ekspertów w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”.

Pełna wersja raportu Światowej Organizacji Zdrowia do pobrania tutaj.