19 maja 2024

OIL w Koszalinie

To już trzy dekady odrodzonego samorządu lekarskiego

Odrodzenie samorządności lekarskiej przypadło na burzliwy czas. Przez trzy kolejne dekady działacze samorządowi domagali się, by jak najwięcej spraw lekarskich było w ich rękach. Foto:...

30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego: Lekcja demokracji

Uchwalenie 17 maja 1989 r. ustawy o izbach lekarskich było wydarzeniem, w które wpisuje się historia formowania się izb. Zanim jednak doszło do I Krajowego...

Rok w okręgowych izbach lekarskich. Co deklarują prezesi?

W całej Polsce okręgowe izby lekarskie przystąpiły do realizacji swoich celów. Zapytaliśmy prezesów okręgowych rad lekarskich, co jest dla nich priorytetem w tym roku. Paweł...

TYLKO U NAS: Na wokandzie Naczelnego Sądu Lekarskiego

Otwieram posiedzenie Naczelnego Sądu Lekarskiego. Pokrzywdzony nie stawił się, obwiniony nie stawił się. Obecny jest zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na sali rozpraw Naczelnego Sądu...

Niezapłacone składki na samorząd lekarski

„Lekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie lekarzom należnej pozycji w społeczeństwie” (art. 59 zd. 1 KEL). Foto: Marta Jakubiak Okręgowy...

Nie trzeba nas kochać, wystarczy rozumieć naszą pracę

Z Jolantą Orłowską-Heitzman, przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej, rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak. Foto: Marta Jakubiak Po pierwsze, gratulujemy objęcia funkcji przewodniczącej...

Nowa rzeczywistość w samorządzie lekarskim

Prezes NRL, 50 członków wybranej na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej oraz 24 prezesów okręgowych rad lekarskich wchodzących w skład NRL z racji...

Priorytety prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi

Fragmenty wystąpienia programowego prof. Andrzeja Matyi przedstawionego podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, tuż przed wyborem na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Wystąpienie prof. Andrzeja Matyi...

Jedność i godność (wywiad z nowym prezesem NRL Andrzejem Matyją)

Samorząd powinien przestać kojarzyć się jedynie z obowiązkiem uiszczania składek, problemy lekarzy rezydentów dotyczą całego środowiska, pomysł ze sprowadzeniem lekarzy ze Wschodu jest zły. Z...

Galeria zdjęć delegatów XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Kilkuset delegatów wzięło udział w Sprawozdawczo-Wyborczym XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w dniach 25-26 maja odbył się w Warszawie. W trakcie zjazdu m.in. wybrano nowego...

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy w pigułce. Zmiany w samorządzie lekarskim

Bieżąca kadencja samorządu lekarskiego będzie przebiegała pod znakiem wielu trudnych i kontrowersyjnych zmian zachodzących w ochronie zdrowia.     XIV Krajowy Zjazd Lekarzy Foto: Marta...

Nowi członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej (pełna lista)

W trakcie XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się w ostatni weekend w Warszawie (tj. w dniach 25-26 maja), wybrano nie tylko nowego prezesa Naczelnej...