25 lipca 2024

OIL w Szczecinie

30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego: Lekcja demokracji

Uchwalenie 17 maja 1989 r. ustawy o izbach lekarskich było wydarzeniem, w które wpisuje się historia formowania się izb. Zanim jednak doszło do I Krajowego...

Lekarze powstańcy poszukiwani

Z okazji zbliżającej się jubileuszowej 75. rocznicy powstania warszawskiego OIL w Szczecinie chciałaby uczcić lekarzy i lekarzy dentystów, którzy walczyli w powstaniu, a potem tworzyli...

Rok w okręgowych izbach lekarskich. Co deklarują prezesi?

W całej Polsce okręgowe izby lekarskie przystąpiły do realizacji swoich celów. Zapytaliśmy prezesów okręgowych rad lekarskich, co jest dla nich priorytetem w tym roku. Paweł...

TYLKO U NAS: Na wokandzie Naczelnego Sądu Lekarskiego

Otwieram posiedzenie Naczelnego Sądu Lekarskiego. Pokrzywdzony nie stawił się, obwiniony nie stawił się. Obecny jest zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na sali rozpraw Naczelnego Sądu...

Niezapłacone składki na samorząd lekarski

„Lekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie lekarzom należnej pozycji w społeczeństwie” (art. 59 zd. 1 KEL). Foto: Marta Jakubiak Okręgowy...

Z życia OIL: Nowa siedziba, informatorium, integracja

Każdy lekarz i lekarza dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu jest członkiem izby z mocy ustawy. Okręgowe izby lekarskie podejmują różnorodne działania.    Foto: Justyna Koziarz / ŚIL...

Wieści z izb okręgowych. Zapowiedzi, informacje, konferencje

Wkrótce odbędzie się konferencja etyczna w Gnieźnie i konferencja „Między nami lekarzami” we Wrocławiu. OIL w Szczecinie ma nową siedzibę. Trwają poszukiwania eksponatów do Muzeum...

Nie trzeba nas kochać, wystarczy rozumieć naszą pracę

Z Jolantą Orłowską-Heitzman, przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej, rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak. Foto: Marta Jakubiak Po pierwsze, gratulujemy objęcia funkcji przewodniczącej...

Żegluj z nami lekarzami!

W dniach 15-17 czerwca na jeziorze Miedwie odbyły się XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w żeglarstwie klasa Omega. Foto: archiwum W poszukiwaniu wiatru… Tak rozpoczęły...

Nowa rzeczywistość w samorządzie lekarskim

Prezes NRL, 50 członków wybranej na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej oraz 24 prezesów okręgowych rad lekarskich wchodzących w skład NRL z racji...

Priorytety prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi

Fragmenty wystąpienia programowego prof. Andrzeja Matyi przedstawionego podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, tuż przed wyborem na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Wystąpienie prof. Andrzeja Matyi...

Jedność i godność (wywiad z nowym prezesem NRL Andrzejem Matyją)

Samorząd powinien przestać kojarzyć się jedynie z obowiązkiem uiszczania składek, problemy lekarzy rezydentów dotyczą całego środowiska, pomysł ze sprowadzeniem lekarzy ze Wschodu jest zły. Z...