27 maja 2024

Środki ochrony dla lekarzy dotarły do izb okręgowych

Do okręgowych izb lekarskich dotarły środki ochrony osobistej zakupione przez Fundację Lekarze Lekarzom działającą przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Foto: pixabay.com

Za 20 mln zł przekazane przez Kulczyk Foundation na konto FLL udało się kupić w sumie 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95, 100 tys. kombinezonów klasy II, 100 tys. gogli i 100 tys. przyłbic, które zostały rozdysponowane pomiędzy okręgowe izby lekarskie według liczby czynnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów.

Izby przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych. I tak, np. do OIL w Szczecinie trafiły 34 tys. maseczek chirurgicznych, 50,4 tys. masek FFP N95, 3 350 kombinezonów, 3 200 sztuk gogli i 3 400 przyłbic. W pierwszej kolejności środki otrzymały szpitale.

– Za pośrednictwem OIL w Szczecinie prawie 400 lekarzy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM otrzymało zestawy maseczek chirurgicznych, masek ochronnych FFP2 N95, kombinezonów, gogli oraz przyłbic. Bardzo dziękuję za tę pomoc w imieniu naszego personelu. To niezwykle budujące, że biznes wspiera medyków i solidarnie staje z nami ramię w ramię w walce z epidemią – mówi Marcin Sygut, dyrektor SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie.