22 lutego 2024

Sejm

Ustawy zdrowotne. Co uchwalił Sejm?

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, które zakończyło się w czwartek 17 sierpnia 2023 r., rozpatrzono 30 ustaw. Kilka z nich dotoczy ochrony zdrowia – przewidują ważne...

Refundacja w cieniu referendum. Prezydium NRL przypomina

Sejm kontynuuje 81. posiedzenie. W czwartek 17 sierpnia 2023 r. obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia wniosku Rady Ministrów dotyczącego przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Foto: twitter.com/KancelariaSejmu Pod...

Posłowie, mimo wakacji, zajmą się „ustawami zdrowotnymi”

W czasie kolejnego, dodatkowego posiedzenia Sejmu RP, które zaplanowano w dniach 16-17 sierpnia 2023 r., w porządku obrad nie zabraknie ustaw związanych z szeroko rozumianą...

Absolutne wyzerowanie rezerw

Można się spodziewać, że po 1 lipca będzie jeszcze trwać liczenie kosztów operacji podwyżkowej, a resort zdrowia będzie dysponował 2-3 mld zł resztek w funduszu...

Jakość. Nowe otwarcie?

Losy ustawy o jakości rozstrzygną się w lipcu. Wcześniej Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta przedstawi swoje postulaty – pisze Małgorzata Solecka. Łukasz Jankowski, Klaudiusz...

Klaudiusz Komor: ustawy nie spełniają naszych oczekiwań

Po tym, jak w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) odbyło się drugie spotkanie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) wydało dwa...

A co z personelem? Środowisko lekarskie o ustawie o jakości

W ustawie o jakości nie ma wskaźnika dotyczącego personelu medycznego, mimo że warunki pracy są kluczowym aspektem jej poprawy, a zła organizacja pracy może prowadzić...

POL: trzeba odejść od kultury winy i kary

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL), tworzone m.in. przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL), apeluje o odejście od kultury winy i kary na rzecz kultury sprawiedliwego traktowania oraz...

Wspólny cel: poprawa jakości w ochronie zdrowia

Musimy wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa leczenia – podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Klaudiusz Komor. Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska W środę 21 czerwca...

Damian Patecki: rząd wprowadza na nowo felczerów

To zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i bezpieczeństwa leczenia – w taki sposób Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), ocenia przepisy przyjęte przez...

Klauzula sumienia wynika z Karty Praw Podstawowych UE

Klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta - przypomina Naczelna Izba Lekarska (NIL). Foto: Sejm RP "Wobec inicjatywy ustawodawczej Lewicy (chodzi...

Samorząd lekarski o zmianach w ustawie o prawach pacjenta i RPP

Samorząd lekarski popiera zmianę modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zdarzeń medycznych, ale ma uwagi do planowanej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta...