17 kwietnia 2024

Stawiamy na jakość

Jak poprawić wizerunek lekarzy? Wnioski z protestu rezydentów

Protest lekarzy rezydentów pokazał, jak wielkie znaczenie ma dobry pijar. Chociaż działające w służbie rządzących publiczne media długo, pracowicie i nie stroniąc od chwytów poniżej...

Porozumienie na dwa lata? Postulaty PR OZZL a obietnice MZ

9 stron, 21 paragrafów – tyle, łącznie z podpisami sygnatariuszy, liczy porozumienie podpisane między Porozumieniem Rezydentów OZZL i ministrem zdrowia. Pojawia się jednak coraz więcej...

New York, New York. Felieton nie tylko o opt-out

Kiedy podczas karnawału byłem na 22. plesie, czyli balu lekarzy czeskich, widziałem, jak prezes czeskiej izby lekarskiej i przewodniczący czeskiego związku zawodowego lekarzy tańczą, jak...

Szef OZZL o porozumieniu młodych lekarzy z ministrem Szumowskim

– Po 2,5 roku naszych działań doszło do porozumienia z rządem. Porozumienia trudnego, podpisywanego drżącą ręką, ale zdecydowanie nie zgniłego – uważa Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący...

Ja do opt-outu na pewno nie wrócę

Zwiększenie corocznego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i szybsze osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB (w 2024 r.) to najważniejsze elementy porozumienia zawartego między lekarzami rezydentami...

Prezes NRL przypomina o postulatach samorządu lekarskiego

W związku podpisaniem podpisaniu porozumienia przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przypomina, że...

Wiceprzewodniczący PR OZZL: Analizowaliśmy wszystkie scenariusze

– Po długich i ciężkich rozmowach udało się wypracować kompromis – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas wspólnej konferencji z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Wiceprezes NRL o porozumieniu z ministrem zdrowia

W porozumieniu podpisanym 8 lutego przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i Porozumienie Rezydentów OZZL są zapisy zgodne z kierunkami działań wskazywanymi przez samorząd lekarski, ale to...

Kryzys w służbie zdrowia to skutek zmiany pokoleniowej

– Po długich i ciężkich rozmowach udało się wypracować kompromis – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas wspólnej konferencji z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Rezydenci byli głosem wszystkich lekarzy, kibicowałem negocjacjom

– Po długich i ciężkich rozmowach udało się nam wypracować kompromis – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas wspólnej konferencji z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL....

Gratulują ministrowi i rezydentom, ale chcą pacjentocentryzmu

Organizacje pacjenckie gratulują resortowi zdrowia oraz środowisku rezydentów dojrzałości i odpowiedzialności, dzięki którym możliwe było zawarcie czwartkowego porozumienia. Podpisany dokument wyznacza odpowiedni kierunek, jednak w...

Jak kardiolodzy oceniają porozumienie ministra Szumowskiego z rezydentami?

W piątek minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prezesem prof. Piotrem Ponikowskim i prezesem-elektem prof. Adamem Witkowskim. Foto: MZ...