23 czerwca 2024

Jak kardiolodzy oceniają porozumienie ministra Szumowskiego z rezydentami?

W piątek minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prezesem prof. Piotrem Ponikowskim i prezesem-elektem prof. Adamem Witkowskim.

Foto: MZ

Spotkanie było poświęcone współpracy resortu ze środowiskiem kardiologicznym.

Umówiono bieżące wyzwania w zakresie potrzeb zdrowotnych Polaków, w tym przede wszystkim: profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób serca, które wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonów Polaków.

Uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili poważnym wyzwaniom systemowym, takim jak wdrożenie koordynowanej opieki w kardiologii. Podczas spotkania omówiono również m.in. ogłoszone 8 lutego porozumienie lekarzy skupionych wokół Porozumienia Rezydentów OZZL z ministrem zdrowia.

– Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy panu ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu owocnego finału rozmów z lekarzami rezydentami. Jesteśmy przekonani, że ogłoszone w porozumieniu ustalenia to spójne, dobre systemowe rozwiązanie, które pozwoli na systematyczne zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia a poprzez to sukcesywną poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa – mówi prof. Piotr Ponikowski.

– Z naszej perspektywy otwarty dialog pomiędzy lekarzami rezydentami a Ministerstwem Zdrowia to podstawa tworzenia długofalowych, dobrych zarówno dla polskiego pacjenta, jak i polskiego systemu opieki zdrowotnej strategii działań. Jestem przekonany, że ogłoszone wczoraj porozumienie to ważny i potrzebny krok ku dobremu. Niezwykle cieszy fakt, że decyzje podejmowane są w drodze negocjacji. To sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i dobrze rokuje na przyszłą współpracę także w innych obszarach opieki zdrowotnej – mówi prof. Adam Witkowski.