WYDARZENIA (Strona 2)

XIX Konferencja Okrągłego Stołu Nałęczów–Warszawa

Stomatologiczne obrady okrągłego stołu

Fantomy, praktyki wakacyjne, standardy kształcenia, EBM, wymogi akredytacyjne, limity przyjęć na studia, odpowiedzialność studenta i niedobory kadrowe. Foto: Marta Jakubiak W dniach 24-25 kwietnia dziekani wydziałów lekarsko-dentystycznych,...

Jeszcze ponad rok lekarze będą wystawiać papierowe zwolnienia na drukach ZUS ZLA

Koniec papierowych zwolnień. Kiedy e-ZLA?

Jeszcze przez ponad rok lekarze będą wystawiać papierowe zwolnienia. Ręcznie wystawiane druki miały zniknąć wraz z początkiem 2018 roku, Sejm przyjął jednak zmiany w prawie, które nie tylko przesuwają termin ostatecznej likwidacji...

Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy o dofinansowanie w konkursie na profilaktykę nowotworów głowy i szyi

Ruszy profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie w konkursie na profilaktykę nowotworów głowy i szyi z przedstawicielami m.in. Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Marcinkowskiego w Zielonej...

Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2017

Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca

W Rzeszowie odbyła się doroczna konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2017. W dniach 25-27 maja kardiolodzy z całej Polski wraz z przedstawicielami NFZ i AOTMiT dyskutowali na temat nowoczesnego leczenia...

W Gdańsku zostało otwarte Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych

GUMed wyleczy z otyłości

W Gdańsku zostało otwarte Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych, pierwsze w kraju, które w sposób kompleksowy ma się zajmować leczeniem otyłości i chorób metabolicznych. Powstało w ramach Centrum Medycyny Inwazyjnej...

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Powstaną centra naukowe w stolicy i Gdańsku

Badania nad szczepionką na raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe to wyzwania, jakie podejmą dwa międzynarodowe centra naukowe, które powstaną w Polsce dzięki środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł,...

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

POZ, SMK, słuch, czas pracy i order

Triumfalnie ogłoszono wejście w życie tzw. ustawy o sieci, a tymczasem swój proces legislacyjny przechodzi projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. To przechodzenie odbywa się w trybie, wydawałoby się, jak należy, bo konsultacji...

Prof. dr hab. Romuald Krajewski

UEMS: współpraca i partnerstwo

„Obecnie prawie każdy lekarz stara się uzyskać status specjalisty i to jest najważniejszy krok w jego karierze”. Z prof. Romualdem Krajewskim, wiceprezesem NRL, prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), rozmawiają Ryszard...

E-dokumentacja w gabinecie

E-dokumentacja w gabinecie

Zbliża się termin 1 stycznia 2018 r., od którego zacznie obowiązywać stosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Nie ma jednego, idealnego rozwiązania systemu IT dla gabinetu lekarskiego czy dentystycznego, który można by było...