WYDARZENIA (Strona 2)

Wiceminister Marek Tombarkiewicz otworzył Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach

Szpital z akredytacją dostanie więcej

– Jeżeli się uda, to od roku 2018 będziemy chcieli premiować posiadanie akredytacji. Rozważamy 1-2 procent wartości ryczałtu, czyli w przypadku takich placówek jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach są to bardzo duże pieniądze w...

Średni rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w pracowniach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz pozytonowej tomografii emisyjnej

Karta DiLO nie zawsze pomaga chorym na raka

Zmiany organizacyjne wprowadzone przez pakiet onkologiczny skróciły czas oczekiwania na badania dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. NIK wskazuje jednak, że pakiet w znaczący sposób nie poprawił sytuacji...

Szpital Powiatowy w Zakopanem

Szpital w Zakopanem nie boi się zmian

Sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, składa się z kilku poziomów. Pierwszy to głównie szpitale powiatowe, drugi – ponadpowiatowe, a trzeci – wojewódzkie. Kolejne poziomy...

Ministerstwo Zdrowia zaprosiło przedstawicieli Komisji Młodych Lekarzy NRL do współpracy przy tworzeniu projektu nowej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Młodzi lekarze pomogą przy nowej ustawie

W odpowiedzi na apel wystosowany przez uczestników XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy, Ministerstwo Zdrowia zaprosiło przedstawicieli Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej do współpracy przy tworzeniu projektu nowej...

Ministerstwo Zdrowia obiecało podwyżki ratownikom medycznym

Było zembalowe, teraz jest tombarkiewiczowe

Te podwyżki są już przesądzone. We wtorek w resorcie zdrowia wiceminister Marek Tombarkiewicz podpisał porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ...

Gmach Wydziału Lekarskiego UJK w Kielcach

Kierunek lekarski: 28,5 kandydata na miejsce

Kierunek lekarski, dietetyka oraz kryminologia stosowana i psychologia – to najpopularniejsze kierunki studiów pierwszego etapu rekrutacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Naukę na uczelni chce podjąć ponad 6 tys. osób....

Do konsultacji publicznych trafi projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Medycyna szkolna, czyli gabinety i dentobusy

Niedawno minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zaprezentowali pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Na czym ma polegać? Foto: MZ - Szukamy najlepszych praktyk i wzorów do naśladowania....