22 maja 2024

Nowy prezes ORL w Warszawie

Dr Artur Drobniak został nowym szefem izby warszawskiej. Oddano na niego 69 głosów, a na jego kontrkandydatkę, dr Olgę Rostkowską, 62. Czterech delegatów wstrzymało się od głosu.

Fot. OIL w Warszawie

Wybory odbyły się w sobotę 13 kwietnia 2024 r., w czasie XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej (ORL) w Warszawie. W czasie obrad delegaci wyłonili także zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) oraz członków: ORL, Okręgowej Komisji Rewizyjnej (OKR) i Okręgowego Sądu Lekarskiego (OSL). Członkiem ORL został Łukasz Jankowski, zastępcą OROZ – Anna Szarla, do składu OSL dołączyła Beata Włodarczyk-Mosiołek, a do OKR – Maria Balcerzak.