22 kwietnia 2024

100 najlepszych naukowców. Na czele dr hab. Łukasz Szarpak

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił Ranking 100. naukowców WUM z najwyższym dorobkiem publikacyjnym w latach 2015-2017. Pierwsze miejsce w rankingu zajął dr hab. Łukasz Szarpak z Zakładu Medycyny Ratunkowej I Wydziału Lekarskiego.

Dr hab. Łukasz Szarpak

Na drugiej pozycji uplasowała się prof. Hanna Szajewska – kierownik II Kliniki Pediatrii I Wydziału Lekarskiego. Trzecie miejsce zajął prof. Rafał Płoski – kierownik Zakładu Genetyki Medycznej I Wydziału Lekarskiego.

Kolejne miejsca zajęli: prof. Grzegorz Opolski (4) – kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego, prof. Krzysztof J. Filipiak (5) – z I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego, prof. Urszula Demkow (6) – kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego I Wydziału Lekarskiego.

W dalszej kolejności uplasowali się: prof. Mirosław Wielgoś (7) – kierownik i Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego, prof. Wiesław Jędrzejczak (8) – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego, dr hab. Łukasz Czyżewski (9) z Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. Piotr Pruszczyk (10) – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Listę opracowała Biblioteka Główna WUM na podstawie analizy dorobku poszczególnych naukowców z lat 2015-2017. Ranking objął osoby zatrudnione na uniwersytecie w kwietniu 2018 r. , współautorów wszystkich opublikowanych artykułów (prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe i inne posiadające punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Pełen ranking 100. naukowców WUM z najwyższym dorobkiem publikacyjnym w latach 2015-2017 dostępny jest stronie uczelni.