24 kwietnia 2024

14. Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

W dniach 17-19 października w Zakopanem odbył się 14. Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W 28 sesjach naukowych wzięło udział 550 uczestników.

Podczas tego cyklicznego spotkania zaprezentowane zostały osiągnięcia polskich ośrodków transplantacyjnych, jak i doświadczenie wiodących na świecie ośrodków.

W tym roku Kongres poświęcony był zagadnieniom związanym z transplantologią oraz mającym bezpośredni wpływ na długotrwałe utrzymanie w dobrej funkcji przeszczepionych komórek, tkanek i narządów. Sesja otwierająca poświęcona była aspektom etycznym i prawnym przeszczepiania, które stanowią podstawę działalności transplantacyjnej.

Wydarzenie honorowym patronatem objął prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzeja Matyja, a „Gazeta Lekarska” patronem medialnym.

W programie znalazły się również sesje poświęcone zwiększeniu możliwości wykonywanych przeszczepień i prezentujących propozycje nowych rozwiązań w zakresie przeszczepień od dawców żywych, a także zagadnienia związane z otyłością, cukrzycą, stylem życia i profilaktyką zakażeń oraz profilaktyką przed i poekspozycyjną.

Zostały również przyznane nagrody „Insigne Decorum Pro Transplantationibus Fovendis”, a tytułem Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego zostali odznaczeni prof. Axel Haverich, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Jacek Różański, prof. Władysław Sułowicz, prof. Zbigniew Śledziński oraz prof. Zbigniew Włodarczyk. W ostatnim dniu Kongresu tradycyjnie wygłoszony został wykład im. Prof. Wojciecha Rowińskiego, a liderzy polskiej transplantologii przedstawili najważniejsze osiągnięcia i kierunki rozwoju głównych jej gałęzi.